Enschedees toekomstbeeld voor de Omgevingsvisie ligt er Fase 3 afgerond

08 september 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

Op dit moment ontwikkelen we een Omgevingsvisie voor Enschede. Op 5 september 2023 heeft het college van B&W het ‘Toekomstbeeld Enschede’ vastgesteld. Dit toekomstbeeld is nodig om een Omgevingsvisie te kunnen ontwikkelen. De komende periode buigt de gemeenteraad zich over het toekomstbeeld.

Omgevingswet en -visie: hoe zat dat ook alweer? 

De Omgevingswet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Het verplicht alle gemeenten om een Omgevingsvisie op te stellen over de toekomst van de stad. Aan die visie werken veel afdelingen samen. Dat is één van de doelen van de Omgevingswet en -visie: integraler werken. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking.

De toekomst van Enschede

Het is nu al belangrijk om te weten hoe Enschede zich in toekomst wil ontwikkelen. Een Omgevingsvisie is gericht op het gebruik van de ruimte nu en in de toekomst. In fase 3 van het proces hebben veel organisaties, partners, ondernemers en inwoners meegedacht.
Jeroen Diepenmaat, wethouder ruimtelijke inrichting: “Het deed me enorm goed om te zien hoeveel mensen meededen aan de enquête. En hoeveel organisaties met ons meedachten. De toekomst van Enschede gaat ons allemaal aan. We willen ervoor zorgen dat onze stad ook in 2050 een fijne plek is om te wonen en te werken. Maar hoe gaan we dat doen? Het is voor ons heel fijn dat zoveel mensen meedenken, want het is een ingewikkeld vraagstuk.”

Proces naar het Toekomstbeeld Enschede

Wij willen een inclusieve, groene & duurzame, aantrekkelijke en open gemeente zijn. Fase 1 van de Omgevingsvisie leverde een aantal verhaallijnen op: Enschede als groene leefstad, Enschede als ondernemende kennisstad en Enschede als internationale cultuurstad. In fase 2 werkten we die verhaallijnen uit in vier verkenningen. Die gaven antwoord op de vraag ‘wat voor soort stad zien we voor ons in 2050?’ In fase 3 spraken we met veel Enschedeers over die verkenningen. Hoe willen we wonen, werken en recreëren nu en in 2050 in Enschede? Met hun antwoorden vormden we een Toekomstbeeld Enschede.

Kaders voor het Toekomstbeeld, richtinggevende uitspraken

Het toekomstbeeld voor de ontwikkeling van Enschede bestaat uit vier thema’s. Per thema zijn richtinggevende uitspraken geformuleerd die reiken tot 2050. Daaruit volgen actiegerichte keuzes die tot 2030 reiken. Na vaststelling van de Omgevingsvisie door de gemeenteraad (fase 5) starten we met de uitvoering ervan.

  • Fundament van de stad - bron van leven 
  • Landgoed Enschede - groen is altijd dichtbij 
  • Innovatief Enschede - grootstedelijke dynamiek
  • Centrumstad van de Euregio - onderscheidende (groot)stedelijke leefmilieus 

Wil je meer weten? Lees dan het Toekomstbeeld Enschede hier

Het vervolg

In fase 4 van de Omgevingsvisie onderzoeken we wat het toekomstbeeld voor de gebieden in onze gemeente betekent. Ook dat doen we weer samen met partners, ondernemers en inwoners. Zo krijgt de Omgevingsvisie vorm die we in fase 5 aanbieden aan de gemeenteraad. Zij stelt de Omgevingsvisie vast, waarna de uitvoering ervan start.