Enschedese college focust met parkeervisie op flexibiliteit en verlagen parkeerdruk

07 september 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

Meer ruimte voor groen, leefbaar en duurzaam.

Het college van B en W heeft de parkeervisie vastgesteld. Daarin staat hoe we in de toekomst willen omgaan met autoparkeren in Enschede.

Ons huidige beleid is niet meer flexibel genoeg om knelpunten, zoals de toegenomen parkeerdruk, op te lossen. Duurzaamheidsambities en de toenemende behoefte aan groene en leefbare straten spelen een steeds grotere rol. Ook de snelle ontwikkeling van digitale technieken zorgt ervoor dat we steeds betere mogelijkheden hebben om ons parkeerbeleid meer flexibel en klantvriendelijk in te richten. De parkeervisie levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de openbare ruimte en het bereikbaar houden van de stad.

Parkeerdruk binnenstad

In de binnenstad parkeren inwoners en bezoekers vaak op straat. Er is veel zoekverkeer en bewoners kunnen hun auto nauwelijks kwijt. Het wordt daarom aantrekkelijker om in de garages te parkeren waar een avondtarief geldt van 1 euro per uur vanaf 19.00 uur. Tegelijkertijd wordt het parkeren op straat minder aantrekkelijk door het betaald parkeren te verlengen tot 23.00 uur. “Bij het station komt een nieuwe parkeergarage en we onderzoeken de mogelijkheden voor P+R-terreinen aan de Oldenzaalsestraat en de Westerval. Zo creëren we voldoende extra parkeervoorzieningen”, vertelt Marc Teutelink, wethouder Mobiliteit en Bereikbaarheid. “Daarmee neemt de druk op het straatparkeren af en hebben we voldoende parkeervoorzieningen om deze verschuiving op te vangen. De ruimte die daarmee vrijkomt draagt bij aan een groener en duurzaam Enschede.”

Meer mogelijkheden voor digitalisering

We benutten steeds meer mogelijkheden om parkeren te digitaliseren. Daarmee wordt parkeren flexibeler en sluiten we beter aan op behoeftes uit de samenleving. Zo wordt het mogelijk om met een bezoekersapp meerdere mensen tegelijk te laten parkeren voor bijvoorbeeld een verjaardag. In plaats van de bezoekersvergunning. Zodra alle parkeerproducten digitaal beschikbaar zijn, is inzet van een scanauto voor parkeerhandhaving ook een optie. Deze auto scant het kenteken en foto’s van de situatie. Handhavers kunnen daardoor meer tijd besteden aan andere thema’s.

Samen met de stad

We vroegen bewoners, ondernemers en bezoekers naar hun mening over parkeren in Enschede. Daaruit blijkt dat de parkeergarages een hoge waardering krijgen. Wel is er veel leegstand ’s avonds. Duitse bezoekers en overige bezoekers van buiten de stad hebben een positief oordeel over parkeren in de binnenstad. Enschedese inwoners vinden met name de parkeertarieven te hoog en vragen aandacht voor het parkeren bij bezoek aan het MST. We zien dat er ook op het drukste moment van de dag voldoende parkeervoorzieningen zijn, maar de verwachting is dat dat niet zo blijft. De parkeervisie biedt oplossingen zodat we het verwachte tekort kunnen opvangen.

De gemeenteraad bepreekt de parkeervisie op 18 september in de Kamer Fysiek en op 9 oktober in de raadsvergadering.