Enschedese Tafel van Vrede: “Laten we verdraagzaamheid verkondigen”

04 november 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

Enschedese Tafel van Vrede: “Laten we verdraagzaamheid verkondigen” Op initiatief van burgemeester Roelof Bleker kwamen deze week de leden van de Enschedese Tafel van Vrede bijeen. Twintig mensen vanuit de diverse gemeenschappen in onze gemeente zaten aan tafel om met elkaar in gesprek te gaan en naar elkaar te luisteren.

Ondanks de verschillende achtergronden van de deelnemers aan tafel was er een gedeeld gevoel. ‘Laten we met respect, vanuit verdraagzaamheid en in verbinding met elkaar samen leven in onze stad.’

“Het conflict in Israël/Gaza raakt ook vele inwoners in onze gemeente, direct of indirect. Ook in Enschede voelen we het verdriet en de zorgen. En is het juist in deze tijden belangrijk om elkaar te vinden en vast te houden”, aldus burgemeester Roelof Bleker aan het begin van de Tafel van Vrede. Om vervolgens te luisteren naar de verhalen en reacties van de deelnemers aan tafel.

Zorgen over lot van dierbaren

Uit de gesprekken bleek dat de zorgen over het lot van dierbaren in het gebied en de gevolgen van het conflict groot zijn. “Er zijn alleen maar slachtoffers.” “Het gaat om menselijk leed. Niemand is voor oorlog.” “Er zijn geen woorden voor wat er gebeurt en voor het geweld.” “Wat ons bindt is menselijkheid, waardigheid en verdraagzaamheid.” “Geef verdriet een plek en blijf met elkaar in gesprek”. Dit zijn enkele uitspraken van de deelnemers aan de Tafel van Vrede.

‘Spanningen niet importeren’

Tegelijkertijd heerst er ook een gedeelde zorg wat de gevolgen kunnen zijn voor de toekomst. Burgemeester Roelof Bleker: “Het vergt grote inspanningen van ons allemaal om de spanningen niet te importeren. We blijven daarom met elkaar in gesprek en in contact om de vrede te bewaren. Waarbij het moed en behendigheid vraagt om tegengewicht te bieden aan extreme geluiden.” De burgemeester sprak zijn grote waardering uit voor de samenkomst en de inzet en betrokkenheid van de leden van de Tafel van Vrede om met elkaar de rust te bewaren en respectvol samen te leven in onze gemeente.

Gezamenlijke initiatieven

De deelnemers van de Tafel van Vrede opperden diverse ideeën om gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen om te laten zien dat we in Enschede met respect voor elkaar samen leven ondanks de verschillende achtergronden. De komende periode worden deze ideeën verder verkend en uitgewerkt.