Erfdienstbaarheid

Een erfdienstbaarheid is een zakelijk recht, waarmee een erf is belast of bezwaard, tot gebruik en ten nutte van een erf dat aan een andere eigenaar toebehoort. Bijvoorbeeld: wanneer een eigenaar van een erf de openbare weg slechts via het erf van zijn buurman kan bereiken, kan afgesproken worden dat de buurman dat toestaat. De erfdienstbaarheid die zo ontstaat, heet recht van overpad.

Een erfdienstbaarheid wordt gevestigd bij een notariële akte, die wordt ingeschreven in het daartoe bestemde openbare register van het Kadaster.

Een erfdienstbaarheid zit aan een zaak vast. Dit betekent dat een opvolgende eigenaar zich moet houden aan de gevestigde erfdienstbaarheid. Het moet gaan om een verplichting iets te dulden of niet te doen. De erfdienstbaarheid kan op verzoek van de eigenaar door de rechter worden opgeheven als de eigenaar van het recht geen redelijk belang meer heeft bij de uitoefening van de erfdienstbaarheid.

Informatie over erfdienstbaarheden is te verkrijgen bij het Rijkskadaster in Zwolle. Aan het verkrijgen van deze informatie zijn wel kosten verbonden. Het kadaster en de openbare registers zijn gevestigd aan de Hanzelaan 310, 8017 JK Zwolle. Voor informatie uit het kadastrale register kunt u bellen: 038 - 469 57 97.