€46.000 aan wijkbudget beschikbaar voor bewonersideeën in Mekkelholt en Deppenbroek

06 maart 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht
Speeltuin in stadsdeel Noord

Meer speeltoestellen, een buurttheater, wijkverfraaiing met kunst in de wijk of bloemenlinten? Er is nu €46.000 beschikbaar om in Mekkelholt en Deppenbroek ideeën van buurtbewoners uit te voeren. Een idee inbrengen kan tot 20 maart via Stem van Enschede.

Ideeën voor de buurt, door de buurt  

Met behulp van foto's en een inschatting van de kosten kunnen bewoners hun idee indienen op Stem van Enschede. Na de ideeënfase worden de ideeën op 20 maart beoordeeld door de Commissies Wijkbudget.  

Liever niet online een idee indienen? Afspreken kan ook! 

U kunt terecht bij de Wijkwijzer. Adres: Buurthuis Beien, Meeuwenstraat 160. Een van onze medewerkers helpt u graag. Het buurthuis is iedere maandag en  donderdag tussen 9:00 en 12:00 uur open.

Stemmen in de stemfase 

In de volgende fase, de stemfase, krijgen buurtbewoners de kans om hun stem uit te brengen op hét idee dat zij het beste vinden. De ideeën met de meeste stemmen voeren we samen uit met de initatiefnemer(s). Als er budget over is besteden we dat aan één of meerdere ideeën die daarna de meeste stemmen kregen én binnen het resterend budget passen.