Extra geld komende jaren van Rijk voor Enschedese jeugd

06 december 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

Voor de periode 2024 tot en met juni 2026 stelt het Rijk ruim €2,6 miljoen extra beschikbaar aan de gemeente Enschede en partners in het zorg- en veiligheidsdomein. Dit geld is bedoeld om jongeren meer kansen te bieden en om te voorkomen dat jongeren met criminaliteit in aanraking komen.

Budget vanuit het landelijke programma ‘Preventie met Gezag’ van het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt dit mogelijk.

In Enschede zijn er jongeren die zich in een kwetsbare positie bevinden. Dat maakt hen vatbaarder om verkeerde keuzes te maken. Zo kan het snelle geld voor deze jongeren heel verleidelijk zijn. Zonder dat zij het door hebben, raken ze daardoor betrokken bij drugshandel, uitbuiting, geweld en andere vormen van criminaliteit. Wij zien in de praktijk dat ook kinderen, jongeren en jongvolwassenen hierbij betrokken zijn, of zich ertoe aangetrokken voelen.

Samen met vele maatschappelijke partners breidt gemeente Enschede de aanpak tegen jeugdcriminaliteit uit, om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden of daar verder in afglijden. Dat doen de samenwerkende organisaties in Enschede door het bieden van kansen en door het aanmoedigen van jongeren om deze kansen te benutten. En door duidelijke grenzen te stellen. Deze gezamenlijk aanpak richt zich de komende jaren allereerst op Glanerbrug en Dolphia.

Enschedese aanpak structureel maken

Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid is het landelijke programma ‘Preventie met Gezag’ ontwikkeld om de preventieve aanpak van jeugdcriminaliteit een extra boost te geven en de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren. Wethouder Niels van den Berg, coördinerend wethouder preventie, veiligheid en jongeren, is content met deze steun vanuit ministerie van Justitie en Veiligheid. “Met dit extra geld zijn we in staat de komende jaren de ingezette Enschedese aanpak structureel te maken. Zodat we nog meer kansen kunnen bieden aan en grenzen kunnen stellen voor onze jeugd. Bovenal willen we onze jeugd stimuleren hun eigen talenten te ontdekken en te benutten. Een stevige thuisbasis, een veilige fysieke en digitale omgeving en een stimulerende leer- en jeugd stimuleren en faciliteren werkomgeving zijn daarbij van cruciaal belang. Ook ondersteunen we de kinderen en jongeren bij het ontwikkelen van hun vaardigheden.”

Al deze belangrijke doelen zijn uitgewerkt in het Enschedese plan van aanpak ‘Preventie met Gezag: Kansen bieden en grenzen stellen voor onze jeugd.’ Dit plan is opgesteld in samenwerking met scholen, jeugd- en jongerenwerk, wijkcoaches, zorgorganisaties, politie, Openbaar Ministerie en sociaal-maatschappelijke organisaties, die met deskundigheid en betrokkenheid werken aan de gezamenlijke doelen. In dit plan staan 16 concrete interventies die de komende jaren uitgevoerd worden en een bijdrage leveren aan deze doelen. Medio 2026 vindt er een evaluatie plaats en is een vervolg vanuit het Rijksprogramma met aanvullende financiering mogelijk.

Plan van aanpak: Preventie met Gezag