Extra geld voor onderwijsbegeleiding

09 januari 2024
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

De gemeente Enschede investeert dit schooljaar 104.000 euro extra in onderwijsbegeleiding voor kinderen van ouders met een krappe beurs. Daartoe heeft het college van B en W dinsdag 9 januari besloten. De vergoeding per kind per jaar stijgt van 600 naar 1000 euro.

Deze financiële steun maakt het ook voor ouders met een lager inkomen mogelijk om met extra training de leerprestaties van hun kinderen te verbeteren. Dit draagt bij aan meer kansengelijkheid. Het vergroten van kansengelijkheid is een prioriteit van het gemeentebestuur van Enschede. De gemeente vergoedt de onderwijsbegeleiding voor kinderen van ouders met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum.

Betere schoolresultaten 

Wethouder Harmjan Vedder van onderwijs en kansengelijkheid reageert: “Mooi dat we hiermee ook minder draagkrachtige ouders/verzorgers en hun kinderen een steuntje in de rug kunnen geven. Het inkomen van ouders mag niet bepalend zijn voor de kansen die een kind krijgt. Met deze vergoedingen helpen we dit schooljaar 260 kinderen. De ervaringen zijn positief. De extra begeleiding draagt bij aan betere schoolresultaten, en is ook goed voor het zelfvertrouwen van kinderen.”

Intensievere begeleiding nodig

De subsidie is verhoogd omdat de vergoeding niet meer toereikend was. Dit heeft te maken met de inflatie, het verbeteren van de kwaliteit en de intensievere begeleiding die nodig is sinds de coronaperiode. In die periode hebben kinderen leerachterstanden opgelopen en zijn ze structuur bij het leren kwijtgeraakt, aldus het college van B en W.

Sinds 2016 vergoedt de gemeente onderwijsbegeleiding. De betaling verloopt via de aanbieders van de begeleiding. Zij kunnen deze subsidie aanvragen als ouders hiervoor in aanmerking komen. Ouders die in aanmerking willen komen voor een vergoeding, kunnen hierover meer informatie krijgen bij a.sjardijn@enschede.nl