Flitsvergunning dakkapel

Voor het bouwen van een dakkapel is het mogelijk om binnen twee weken een vergunning te krijgen. Voorwaarde voor deze “flitsvergunning” is wel dat alle daarvoor benodigde gegevens in een keer worden ingediend. Hoe u dat kunt doen leest u op deze pagina.

Soms geen vergunning nodig

In sommige gevallen hebt u geen omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van een dakkapel. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een dakkapel aan de achterzijde van de woning. 

U kunt controleren of u een dakkapel zonder vergunning kunt plaatsen door de vergunningencheck te doen op www.omgevingsloket.nl. Voor meer informatie kunt u ook de brochure dakkapellen van de rijksoverheid lezen. Deze kunt u raadplegen via de website www.rijksoverheid.nl.

Om snel een vergunning te kunnen verlenen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Alleen zo kunnen wij er voor zorgen dat u binnen twee weken een besluit op uw aanvraag ontvangt en weet of u kunt starten met de geplande werkzaamheden.

LET OP: 
Wij raden u aan om voor het maken van een goede bouwtekening een bouwtechnische adviseur in te schakelen. Deze kan u helpen bij het aanleveren van de benodigde stukken en controleren of aan alle voorwaarden voor de vergunning is voldaan.

De volgende informatie hebben wij van u nodig om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen:

 • Een volledig en juist ingevuld aanvraagformulier, ingediend via www.omgevingsloket.nl (hier kunt u ook kijken of u wel een vergunning nodig heeft door de vergunningencheck te doen);
 • Een situatietekening met de bestaande bebouwing op schaal 1:500 of 1:1000;
 • Gevelaanzichten van de bestaande en nieuwe toestand, aan de zijde waar de dakkapel in het dakvlak wordt geplaatst, schaal 1:100;
 • Een verticale doorsnede van de bestaande en nieuwe situatie van het pand, met hoogtemaatvoering bij de verdieping waar de dakkapel wordt geplaatst, schaal 1:100;
 • De bestaande en nieuwe toestand van de plattegrond van de verdieping waar de dakkapel wordt geplaatst met de bijbehorende functie van de ruimte, schaal 1:100;
 • Aansluitdetails en details van de gezichtsbepalende delen, waarbij de toe te passen materialen worden aangegeven, schaal 1:10;
 • Bouwfysische gegevens zoals ventilatievoorzieningen, Rc- en U-waarden;
 • Constructieve gegevens waaruit de bestaande  en de nieuwe constructie blijkt;
 • Een kleurenfoto van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing van de woning.

Klik op deze link voor een voorbeeld van een volledige tekening vindt u hier.

Naast de stukken die wij van u nodig hebben, is het van belang dat uw bouwplan voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. De aanvraag mag geen betrekking hebben op een beschermd monument. Hiervoor gelden andere eisen. Bekijk hiervoor de pagina Onderhoud en verbouwen monumenten;
 2. In de gemeente Enschede zijn eisen gesteld aan hoe een bouwwerk er uit moet zien. Bekijk de welstandseisen voor dakkapellen
 3. De aanvraag moet voldoen aan de geldende eisen van het Bouwbesluit 2012. Zie www.bouwbesluitonline.nl voor meer informatie.

Verder adviseren wij ook om uw plannen met de buren te bespreken. Dit kan eventuele problemen achteraf voorkomen.

Als na indiening blijkt dat een aanvraag niet volledig is ingediend, dan krijgt u van ons een brief met het verzoek om de aanvraag aan te vullen. De aanvraag wordt dan afgehandeld volgens de reguliere procedure, die tot acht weken kan duren. Dit geldt ook voor een aanvraag die niet aan een van de overige voorwaarden voldoet.

Hebt u vragen over de flitsvergunning? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14053. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken met een van onze medewerkers. Op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend kunnen zij uw vragen beantwoorden.

Afspraak maken

Bij activiteit(en) selecteert u “Bestemmingsplan info – Bouwregels en Gebruiksmogelijkheden”. Vervolgens kunt u een tijdstip selecteren en de afspraak bevestigen.