Geld voor goede ideeën!

22 maart 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht
verschillende euro bankbiljetten

Heeft u een vernieuwend idee dat over uw wijk- of dorpsgrens gaat. En is het een idee waar veel bewoners in stadsdeel Oost of andere wijken van profiteren? Dan is hiervoor geld beschikbaar!

Voorbeelden van wijkoverstijgende ideeën zijn bijvoorbeeld een evenement of toevoeging aan een park. 

Mooi voorbeeld van een goed idee

Een mooi voorbeeld is het idee uit 2022 voor renovatie van het skatepark aan de Eekmaatweg. 2 jongeren stapten op de commissie Initiatiefkracht af om hun wensen te bespreken. Dat deden ze ook namens andere jongeren. Het skatepark trekt veel jongeren aan. Ook vanuit omliggende buurten. In het gesprek was iedereen ervan overtuigd: een mooi en kwalitatief, goed onderhouden skatepark is onmisbaar voor een stad. In samenwerking met andere wijkbudgetcommissies kregen de jongeren een bijdrage uit het wijkbudget voor hun idee. De skatebaan ligt er weer goed verzorgd bij. 

Toetsingscommissie

Er is een toetsingscommissie die ideeën toetst op de spelregels van het wijkbudget. Dat is de commissie Initiatiefkracht. Dit doen ook de andere commissies in Oost: die van Glanerbrug, Velve-Lindenhof, Eschmarke-Zuid en Zuid-Oost bijvoorbeeld. Elke wijk kent een toetsingscommissie. Deze commissies bestaan uit inwoners van de wijk. 

Voorwaarden

Een belangrijke voorwaarde is dat Ideeën moeten helpen de veiligheid/leefbaarheid en de sociale samenhang te vergroten. Maar het mag ook een wijkdienst of activiteit zijn waar veel mensen gebruik van kunnen maken. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld:

 • het verbeteren van een speelveld
 • een hondenrenveld
 • beschilderen van trafohuisjes
 • sociale activiteiten voor ouderen of de jeugd

Uw idee maakt meer kans als veel mensen uw idee steunen. Bijvoorbeeld door handtekeningen te verzamelen van buurtgenoten die uw idee steunen. Uw idee kunt u rechtstreeks indienen via www.jijmaaktdebuurt.nl onder 'ideeën'. Doe dit wel onder vermelding van initiatiefkracht, zodat duidelijk is dat uw idee daar over gaat.

Bedragen per wijkbudget/budget initiatiefkracht

In stadsdeel Oost zijn 8 wijkbudgetten beschikbaar en een budget initiatiefkracht. Voor 2023 zijn de volgende bedragen beschikbaar:

 • Buurtkring Esmarke (buitengebied): €  5.655
 •  Cascade – Woonwagencentrum: €  3.156
 • Dolphia: € 10.257
 • Eschmarke: € 15.649
 • Glanerbrug: € 70.488
 • Ribbelt-Stokhorst-Schreurserve: € 52.470
 •  Velve-Lindenhof : € 33.271
 •  Zuid Oost (deel in stadsdeel Oost)    € 35.769
 •  Initiatiefkracht Oost            € 31.956