Gemeente eerste koper van grond Ontwikkelingsgebied Horstmanpark

16 maart 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws
Het stadhuis van Enschede

Eigenaren die vanaf nu grond of panden willen verkopen in het nieuwe ontwikkelingsgebied Horstmanpark moeten die als eerste te koop aanbieden aan de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders heeft in dit gebied dat globaal wordt begrensd door de spaar-/waterbekkens van Vitens, de Weerseloseweg, de Horstlindelaan en de Pompstationweg het voorkeursrecht gemeenten gevestigd. 

Het voorkeursrecht betekent niet dat eigenaren gedwongen kunnen worden tot verkoop. Doel is te voorkomen dat projectontwikkelaars of speculanten er een positie verwerven en daarmee gewenste ontwikkelingen kunnen frustreren. De gemeente wil de mogelijkheid hebben om de grond te gebruiken voor de realisatie van het nieuwe ontwikkelingsgebied Horstmanpark. 

Passende woning voor iedere Enschedeër

De gemeente heeft zich als doel gesteld om volop te investeren in wonen, werken en leven in Enschede. In de woonvisie is als wens opgenomen dat iedereen kan wonen in het huis dat bij hem of haar past. “Of je nu starter bent, een gezinswoning zoekt of een gelijkvloerse woning om oud(er) in te worden. We moeten zorgen voor een diverse woningbouwprogrammering die aansluit bij de behoefte en samenstelling van de Enschedese bevolking nu en in de toekomst”, aldus wethouder Wonen Jeroen Diepemaat. “Ook buiten de bebouwde kom, aan de randen van de stad en in de dorpen zal gebouwd moeten worden als we als Enschede alle doelgroepen willen bedienen. Stedelijke woonmilieus zijn vooral geschikt voor het vasthouden van afgestudeerde talenten. Voor gezinnen met kinderen zijn de groene woonmilieus aan de randen van de stad meer geschikt.”

Perceeleigenaren zijn vandaag geïnformeerd

Het vestigen van een voorkeursrecht geeft aan de gemeente het eerste recht van koop. Met dit instrument verstevigt de gemeente haar positie op de grondmarkt en gaat grondspeculatie tegen. De gemeente kan met de grond die zij zo verkrijgt, publieke doelen en ruimtelijke plannen uitvoeren. Concrete woningbouwplannen voor het Horstmanpark zijn er op dit moment nog niet. Het verwerven van grondpositie is een eerste stap hierin. Perceeleigenaren in het gebied zijn vandaag geïnformeerd.