Gemeente en Herstructurerings Maatschappij Overijssel (HMO) zetten stap om een nieuw Techarea op Kennispark te ontwikkelen

25 januari 2023
Uitgelicht Nieuws
impressie van de parkeergarage

De volgende stap om het Kennispark Twente te veranderen tot innovatiedistrict wordt gezet.

Herstructurerings Maatschappij Overijssel (HMO) bouwt een aantal kavels om tot een zogenaamde “Techarea”. In dit gebied komt een Techhal en een Techbank. Hierdoor is er volop ruimte voor techniek en bedrijvigheid. Daarom stelt het college voor om een kavel op het Kennispark beschikbaar te stellen voor de bouw van een circulaire en duurzame parkeergarage.

HMO trekt samen met de gebiedsorganisatie Kennispark en de gemeente op in de ontwikkeling van het gebied. Het te ontwikkelen gebied ligt aan het zuidelijke deel van de Institutenweg en het oostelijke deel van het Capitool. 

Bijzonder circulair project

HMO is verantwoordelijk voor de bouw van de Techhal en Techbank. Dit is een bijzonder circulair project. Het bestaat namelijk uit een gebouw dat eerder als Rechtbank van Amsterdam is gebruikt. Het gebouw is in delen uit elkaar gehaald en krijgt nu een tweede leven op Kennispark.

Daarnaast knapt HMO een bestaand kantoorpand op. Dit wordt een bedrijfsverzamelgebouw voor technische bedrijven. Ook vinden verbeteringen in de openbare ruimte plaats. Door de komst van de nieuwe parkeergarage kan dit een plek voor ontmoeting en verbinding worden. In de parkeergarage is straks plaats voor 300 auto’s, met plekken voor elektrisch laden. Er komt ook een fietsenstalling in de garage. De parkeergarage krijgt groene gevels en op het dak komen zonnepanelen. 

Aantrekkelijke omgeving als aanjager voor banen

Wethouder Economie en Stedelijke ontwikkeling Jeroen Diepemaat: “Kennispark Twente is de banenmotor van de regio en dat willen we graag nog verder versterken. De bouw van de nieuwe parkeergarage is een belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkelingen op het Kennispark. Door het parkeren op één plek te concentreren, ontstaat er ruimte voor meer bedrijvigheid én een betere openbare ruimte. Zo kan de buitenruimte worden ingericht als een aantrekkelijke plek, waar verbinding en ontmoeting centraal staan. Dit moet zorgen voor een aantrekkelijke woon- en werkomgeving, waarmee de stad makkelijker talent en werkgelegenheid aantrekt en vasthoudt.”

Samen werken aan gebiedsontwikkeling

Gebiedsdirecteur a.i. Marieke Stokkelaar is eveneens blij met deze stap: “Door het aanscherpen van ons profiel en het versterken van clusters als MedTech, ChipTech, Advanced Manufacturing, Materials en Smart & Secure Systems, merk je dat je een aanzuigende werking hebt op bedrijven die passen binnen dat profiel. De nabijheid van de Universiteit Twente speelt daarin een belangrijke rol, maar ook het bieden van de juiste hightech faciliteiten en passend vastgoed. Door samen met de HMO en andere partners in het gebied op te trekken en te focussen op deze aanpak, ben je in staat om bedrijven, bedrijvigheid én talent aan te trekken en te behouden voor de regio.”