Gemeente Enschede stopt groot deel onderhandelingen met LIFE over De Kop

10 november 2022
Uitgelicht Nieuws
Het stadhuis van Enschede

In 2018 hebben de gemeente Enschede en LIFE een samenwerkingsovereenkomst getekend om De Kop te ontwikkelen. Hierin hebben de partijen afspraken gemaakt voor een totaal nieuw grootstedelijk woongebied midden in het centrum van Enschede.

Na jaren van onderhandeling heeft de gemeente besloten om deze samenwerking voor 1 van de 4 deelplannen voort te zetten. Voor de overige deelplannen stopt de gemeente de onderhandelingen en trekt het de regie weer naar zich toe.

Jaren onderhandelen zonder gewenst resultaat

Er zijn twee belangrijke redenen om te stoppen met de onderhandelingen. Na vier jaar onderhandelen komt de gemeente tot de conclusie dat beide partijen te ver uit elkaar liggen om te komen tot een werkbare overeenkomst voor het totale projectgebied. Eigenlijk liep de samenwerkingsovereenkomst al in december 2021 af. Laatste pogingen om tot overeenstemming te komen zijn helaas niet succesvol geweest. Daarom kiest de gemeente ervoor om de samenwerkingsovereenkomst te ontbinden en de onderhandelingen voor deelplan 2, 3 en 4 af te breken. Voor deelplan 1 ziet de gemeente voldoende aanknopingspunten om verder te gaan. 

Didam arrest  

Nog een belangrijke reden om met deelplan 2, 3 en 4 niet verder te gaan is het feit dat dit simpelweg niet zomaar mag. De Hoge Raad heeft afgelopen jaar een uitspraak gedaan over de manier waarop overheden partijen moeten selecteren bij de verkoop van vastgoed en grond. Dit zogenaamde Didam arrest verbiedt de gemeente om de gronden die horen bij deelplan 2, 3en 4 een-op-een te verkopen aan één ontwikkelende partij. Ook andere ontwikkelende partijen moeten de kans krijgen. Ten tijde van het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst was dit nog niet het geval. Het Didam-arrest heeft geen invloed voor deelplan 1, omdat de grond hier geen eigendom is van de gemeente. 

Toegevoegde waarde voor de stad

Wethouder stedelijke ontwikkeling Jeroen Diepemaat: “Het is erg jammer dat we een groot deel van de onderhandelingen moeten stoppen. Maar als gemeente willen we hier echt iets neerzetten wat van toegevoegde waarde is voor de stad. Als je na vier jaar onderhandelen tot de conclusie komt dat je nog zover uit elkaar zit, dan is het niet anders. Daarom kiezen we ervoor om de regie naar ons toe te trekken en ook andere partijen de kans te geven om met ons verder te bouwen aan dit prachtige project.”

Eerder dit jaar werd het plan van De Kop al opgedeeld in 4 deelplannen. “Voor deelplan 1 lijken we eruit te kunnen komen. Gezien de grote vraag naar woningen gaan we hier dan ook gewoon mee verder. Bovendien is de grond van dit deelplan in handen van de ontwikkelaar. We hebben er alle vertrouwen in hier iets moois neer te zetten en te komen tot een wooncomplex met prachtige nieuwe woningen voor Enschede.” Voor deelplan 1 worden de gesprekken voortgezet. De gemeente zal nieuw ontwikkelplan en een nieuwe ontwikkelstrategie opstellen voor de andere deelplannen. Deze worden voorgelegd de gemeenteraad.