Gemeente Enschede wil onder voorwaarden 550 asielzoekers opvangen

21 maart 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws
Raadszaal stadhuis Enschede

De gemeenteraad van Enschede heeft maandagavond 20 maart 2023 ingestemd met de vestiging van een asielzoekerscentrum (azc) in Enschede voor maximaal 550 asielzoekers.

Het voorstel van BurgerBelangen Enschede (BBE), VVD, PvdA en ChristenUnie kreeg de steun van een grote meerderheid van de Enschedese raadsleden. Aan de komst van het azc stellen de raadsfracties wel strikte voorwaarden.
Het kabinet heeft alle Nederlandse gemeenten gevraagd om meer opvangplekken voor asielzoekers te realiseren. De veertien Twentse gemeenten is verzocht om gezamenlijk 2100 opvangplekken mogelijk te maken, waarvan gemeente Enschede maximaal 550 opvangplekken wil realiseren. 

Zelf regie houden

Met het besluit om onder voorwaarden een azc te realiseren in Enschede wil de gemeenteraad zelf regie houden en een aanwijzing van het Rijk voorkomen. Voorwaarden die de gemeenteraad stelt zijn onder meer dat de opvang in het AZC na vier jaar geëvalueerd wordt, met daarna de mogelijkheid de opvang jaarlijks te verlengen. De voorbereiding en uitvoering van het azc komt voor rekening van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

In gesprek met COA en staatssecretaris

Om de voorwaarden vanuit de gemeente kracht bij te zetten kracht bij te zetten, willen de raadsfracties dat staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg zijn handtekening zet onder de te maken afspraken. Het college van B&W gaat in gesprek met het COA en staatssecretaris Van der Burg over de voorwaarden die de gemeenteraad stelt aan de opvang van asielzoekers in Enschede. Het resultaat van deze onderhandelingen legt het college terug bij de gemeenteraad. Als het realiseren van een azc enige tijd in beslag neemt, is Enschede bereid tijdelijk een noodopvang voor 550 personen te vestigen. Dit is inclusief de 60 asielzoekers die al verblijven in de crisisnoodopvang bij het vliegveld.

Locatie

De gemeenteraad laat de keuze voor de locatie van het azc in de gemeente Enschede aan het college van B&W. Ook het bepalen van de locatie voor een eventuele noodopvang voorafgaand aan het azc, laat de gemeenteraad over aan het college van B&W.