Gemeente selecteert bureau Berenschot voor intern onderzoek

21 december 2022
Nieuwsoverzicht
Het stadhuis van Enschede

De gemeente Enschede laat adviesbureau Berenschot onderzoek doen naar de bedrijfscultuur binnen een deel van de gemeentelijke organisatie.

Het onderzoek start medio januari. Berenschot verwacht in april de uitkomsten te kunnen rapporteren.

De focus ligt op de sociale veiligheid. Er is bewust gekozen het onderzoek door een extern bureau te laten uitvoeren, zonder ambtelijke inmenging. Naast een enquête en interviews is ook het instellen van een meldpunt onderdeel van het onderzoek. Bovendien zal Berenschot de procedures rond vertrouwenspersoon en klokkenluidersregeling tegen het licht houden. 

De keuze voor Berenschot is bepaald door de deskundigheid en ervaring met dit thema in combinatie met voldoende afstand tot de gemeentelijke organisatie.

Verantwoordelijk wethouder van den Berg:  “zowel voor de inwoners als de individuele werknemer is van belang dat medewerkers zich goed voelen in hun werk en in de samenwerking met collega’s en management. Er zijn signalen dat dat niet altijd het geval is en ook de berichtgeving in de media heeft geleid tot interne onrust. Voor ons reden om die signalen serieus te nemen en daarnaar onderzoek te laten verrichten”.