Gemeentebegroting 2023-2026

De gemeenteraad heeft de gemeentebegroting 2023-2026 vastgesteld. De financiële positie van de gemeente is verbeterd. De komende 4 jaar is er meer geld om extra te investeren in een groene, sociale, leefbare en veilige stad. We kunnen meer doen voor alle inwoners. Ook is hiermee een gezonde financiële basis gemaakt voor het nieuwe gemeentebestuur in 2023.

De gemeente heeft de afgelopen jaren een spaarzaam financieel beleid gevoerd, waardoor de reserves van de gemeente weer zijn aangevuld. Enschede kan daardoor nu 15 miljoen euro investeren in grote projecten in de stad gericht op versnelling van:

  • Woningbouw
  • Meer banen
  • Meer groen in de stad
  • Versterking van de wijken

Daarnaast geven we extra geld uit voor kansengelijkheid. In de begroting is ook financiering geregeld voor de uitvoering van verschillende grote projecten waaronder:

  • Centrumkwadraat 
  • Eschmarkerveld 
  • Leuriks, Cromhoff 
  • De Kop 
  • Kennispark Twente 
  • De realisatie van multifunctionele sportaccommodaties