Gemeenteraadsvergadering week 10 2023

01 maart 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht
Raadszaal stadhuis Enschede

Op maandag 6 maart 2023 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis.

Actualiteitenraad

Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis. Bekijk hier de agenda van de Actualiteitenraad van 6 maart

Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op maandag 6 maart vanaf 19.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Hierin vindt de behandeling van de raadsagenda plaats waarin het debat over de bespreekpunten en het behandelen van de hamerstukken zal plaatsvinden.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

  • Raadsvoorstel Gebiedsgerichte Aanpak landelijk gebied (GGA)
  • Kredietaanvraag mobiliteit 2023 Bekijk hier de agenda van de raadsvergadering van 6 maart.

Raadscommissies

Commissie Menselijke Maat

Datum: maandag 6 maart 2023
Aanvang 16.00 uur.
Locatie: raadzaal stadhuis

Onderwerpen

  • Voortgangsbrief motie Menselijke maat
  • Casussen en dilemma’s, concept gedragsregels. Bekijk hier de agenda van de commissie Menselijke Maat van 6 maart

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Belangstellenden zijn van harte welkom. Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze overlegt met u hoe u kunt inspreken.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: Commissie Menselijke Maat: mevr. J. Ligteringen, j.ligteringen@enschede.nl en mevr. N. van Proosdij, n.vanproosdij@enschede.nl, tel. 14 053

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053.

U kunt nu op de hoogte blijven van alle politieke ontwikkelingen in de gemeente Enschede via de digitale Nieuwsbrief. Selecteer daarvoor de rubriek politiek en bestuur.