Gemeenteraadsvergadering week 11 2023

08 maart 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht
Raadszaal stadhuis Enschede

Bekijk hier de agenda's voor de raads- en commissievergaderingen in de week van 13 maart 2023.

Gemeenteraad

Op maandag 13 maart 2023 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie. De vergadering is in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Bekijk  de agenda van de Actualiteitenraad van 13 maart.

Raadscommissies

Op maandag 13 maart 2023 vergadert de Stedelijke commissie parallel.

Kamer Fysiek

Aanvang: 19.00 uur.
Locatie: raadzaal stadhuis
Onderwerpen:

  • Oordeelsvormend: Rekenkameronderzoek Wonen
  • Oordeelsvormend: Voortgangsrapportage Woonvisie
  • Oordeelsvormend: Onzelfstandige bewoning
  • Voorgesteld hamerstuk: Subsidieverordening dakconstructie berekeningen bestaande gebouwen Enschede ten behoeve van het gemeentelijk project “versnellen zon op dak”.

Bekijk de agenda van Kamer Fysiek van 13 maart.

Kamer Economie, Werk/Inkomen en Onderwijs

Aanvang: 19.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis
Onderwerp:

  • Oordeelsvormend: Kantorenvisie

Bekijk de agenda van Kamer EWIO van 13 maart.

Stadsdeelcommissie West

Datum: dinsdag 14 maart 2023
Aanvang:  19.30 uur
Locatie: Bonhoeffer College, Bruggertstraat 60 (ingang via Rembrandtlaan).

Onderwerpen:

  • Informerend: Infographic Jaarplan West 2023
  • Informerend: Vergroening Schakelplein Usselerweg
  • Informerend: Buurtinitiatief Herinrichting Thomas de Keyserplein Noord-Bruggert

Bekijk de agenda van stadsdeelcommissie West van 14 maart.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Belangstellenden zijn van harte welkom. Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is:

Kamer Fysiek
dhr. D.J. Eshuis, dj.eshuis@enschede.nl 
dhr. K. Grunder, k.grunder@enschede.nl
Telefoonnummer: 14 053

Kamer EWIO

dhr. D. Kosar, d.kosar@enschede.nl
Telefoonnummer: 14 053

Stadsdeelcommissie West

dhr. S. van Iersel, s.vaniersel@enschede.nl
Telefoonnummer: 14 053

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053