Gemeenteraadsvergadering week 12 2023

15 maart 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht
Raadszaal stadhuis Enschede

Bekijk hier de agenda's voor de raads- en commissievergaderingen in de week van 20 maart 2023

Gemeenteraad

Op maandag 20 maart 2023 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.
Bekijk hier de agenda van de Actualiteitenraad van 20 maart

Raadscommissies

Op maandag 20 maart 2023 vergadert de Stedelijke commissie parallel:

Kamer Sociaal

Aanvang:19.00 uur.
Locatie: raadzaal stadhuis

Onderwerpen:    

  • Oordeelsvormend: Voortgang clustering sportparken
  • Oordeelsvormend: Nota van Uitgangspunten nieuwe Cultuurnota
  • Oordeelsvormend: Nota van Uitgangspunten nieuw evenementenbeleid

Bekijk de agenda van Kamer Sociaal van 20 maart.

Kamer Bestuur en Middelen

Aanvang: 19.00 uur.
Locatie: kamer 51
Onderwerpen: 

  • Oordeelsvormend: Wetenschappelijk onderzoek naar de gemeente  Enschede in de context van bezetting, bevrijding en nasleep.
  • Oordeelsvormend: Wijzigingen in de APV
  • Opiniërend: Brief aanbesteding catering
  • Voorgestelde hamerstukken: “Periodieke opheffing geheimhouding”, “Aanpassing nota risicomanagement en weerbaarheid”, “Normenkader rechtmatigheid accountantscontrole 2022 en rechtmatigheidsverantwoording 2023” en “Aanpassing verordeningen door rechtsmatigheidsverantwoording”.

Bekijk de agenda van Kamer Bestuur en Middelen van 20 maart

Stadsdeelcommissie Zuid

Wanneer: dinsdag 21 maart 2023
Aanvang: 19.30 uur.
Locatie: Assyrische Mesopotamische Vereniging Enschede (AMVE), De Reulver 112-A.
Onderwerpen: 

  • Informerend: Industrieterrein de Reulver
  • Informerend: Gebiedsagenda Broekheurne
  • Informerend: Stadsdeelagenda

Bekijk de agenda van Stadsdeelcommissie Zuid van 21 maart.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Belangstellenden zijn van harte welkom. Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken. 

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053