Gemeenteraadsvergadering week 13 2023

22 maart 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht
Raadszaal stadhuis Enschede

Bekijk hier de agenda's voor de raads- en commissievergaderingen in de week van 20 maart 2023

Gemeenteraad

Op maandag 27 maart 2023 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.  Bekijk de agenda van de Actualiteitenraad van 27 maart

Raadscommissies

Stadsdeelcommissie Centrum

Wanneer: dinsdag 28 maart 2023
Aanvang 19.30 uur.
Locatie: kamer 51, stadhuis.
Onderwerpen: 

  • informerend: Stadsdeelagenda Centrum
  • oordeelsvormend: Regeling duurzame mobiliteit
  • informerend: Jaarplan Actieplan Binnenstad

Bekijk de agenda van stadsdeelcommissie Centrum van 28 maart

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Belangstellenden zijn van harte welkom. Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze overlegt  met u hoe u kunt inspreken. 

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 
Stadsdeelcommissie Centrum: mevr. F.S. El Hafi-Aoulad Ben Arroun, f.elhafi@enschede.nl; tel. 14 053

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053