Gemeenteraadsvergadering week 14 2023

29 maart 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht
Raadszaal stadhuis Enschede

Bekijk hier de agenda's voor de raads- en commissievergaderingen in de week van 3 april 2023. Op de hoogte blijven van de gemeenteraadsvergaderingen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief op via nieuwsbrief.enschede.nl en selecteer de rubriek Politiek en Bestuur.

Actualiteitenraad

Op maandag 3 april 2023 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Bekijk hier de agenda van de actualiteitenraad van 3 april. Via deze link kunt u de actualiteitenraad ook live volgen.

Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op maandag 3 april vanaf 19.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Hierin vindt de behandeling van de raadsagenda plaats waarin het debat over de bespreekpunten en het behandelen van de hamerstukken zal plaatsvinden. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

  • Kandidaatstelling – benoeming wethouder
  • Wijkverkeersplan Noordwest Enschede
  • Voortgang Clustering sportparken
  • Voortgangsrapportage Woonvisie 2023
  • Uitbreiding verbod drugsgebruik in de openbare ruimte naar de hele gemeente, invoering kortdurende gebiedsontzegging overlastplegers – wijziging evenementenbepalingen – technische wijzigingen in de APV
  • Kantorenvisie 2022 

Bekijk hier de agenda van de raadsvergadering van 3 april. Via deze link kunt u de raadsvergadering ook live volgen.

Raadscommissies

Stadsdeelcommissie Noord

Dinsdag 4 april 2023
Aanvang 19.30 uur
Locatie: De Twentse Zorgcentra, locatie ’t Bouwhuis - Bouwhuislaan 17, 7524 GB Enschede

Onderwerpen:  

  • Vaststellen bestemmingsplan "Voormalige Vliegbasis Twenthe – Noord – Herziening 1”
  • Welzijnswerk in Noord
  • Verantwoording wijkbudgetten

 Bekijk hier de agenda van stadsdeelcommissie Noord van 4 april.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Belangstellenden zijn van harte welkom. Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken. 

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 
Stadsdeelcommissie Noord: dhr. D. Kosar, d.kosar@enschede.nl; tel. 14 053

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053