Gemeenteraadsvergadering week 15 2023

05 april 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht
Raadszaal stadhuis Enschede

Bekijk hier de agenda's voor de raads- en commissievergaderingen in de week van 10 april 2023. Op de hoogte blijven van de gemeenteraadsvergaderingen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief op via nieuwsbrief.enschede.nl en selecteer de rubriek Politiek en Bestuur.

Gemeenteraad

In verband met Pasen zijn er op maandag 10 april 2023 geen vergaderingen van de gemeenteraad.

Raadscommissies

Stadsdeelcommissie Oost

Dinsdag 11 april 2023
Aanvang 19.30 uur
Locatie: nog niet bekend

Onderwerpen onder andere:

  • Presentatie vernieuwbouw-plannen Bonhoeffer College Van der Waalslaan
  • Herontwikkeling wijk Varvik-Diekman
  • Vaststellen bestemmingsplan Zwarteweg

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Belangstellenden zijn van harte welkom.

Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is:
Stadsdeelcommissie Oost: mevrouw N. van Proosdij, n.vanproosdij@enschede.nl; tel. 14 053

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053