Gemeenteraadsvergadering week 16 2023

12 april 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht
Raadszaal stadhuis Enschede

Actualiteitenraad

Op maandag 17 april 2023 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Bekijk hier de agenda van de actualiteitenraad van 17 april. Hier kunt u ook live de vergadering volgen of achteraf terug kijken.

Raadscommissies

Op maandag 17 april 2023 vergadert de Stedelijke commissie parallel:

Kamer Fysiek

Aanvang:  19.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis
Onderwerpen:  

 • Beeldvormend - Informerend: Wet kwaliteitsborging bouwen
 • Beeldvormend - Informerend: Concept RES Twente 2.0
 • Oordeelvormend - Aanwijzen zoekgebied voor windenergie
 • Beeldvormend - Spoorzone Hengelo Enschede
 • Beeldvormend - Informerend Eerste resultaten zoektocht nieuwe bedrijventerreinen
 • Voorgesteld hamerstuk: Verordening kwaliteit leefomgeving 2023

Bekijk hier de agenda van kamer Fysiek van 17 april. Hier kunt u ook live de vergadering volgen of achteraf terug kijken.

Kamer Economie Werk Inkomen Onderwijs (EWIO)

Aanvang: 19.00 uur.
Locatie: kamer 51
Onderwerpen: 

 • Aftrap Nieuwe Economische Visie Enschede
 • Enschede welcoming city
 • Uitvoeringsprogramma EAA
 • Structurele voortzetting OJA

Bekijk hier de agenda van kamer EWIO van 17 april. Hier kunt u ook live de vergadering volgen of achteraf terug kijken.

Stadsdeelcommissie West

Datum: dinsdag 18 april 2023
Aanvang: 19.30 uur.
Locatie: Livio De Hatteler, Gerard Terborghplein 1, 7545 BB Enschede.
Onderwerpen:  

 • Opiniërend: Woningbouwontwikkeling Landgoed Het Stroot Wijkwelzijn in Oost
 • Informerend: Welzijn in West
 • Informerend: Inhoudelijke verantwoording wijkbudgetten

 Bekijk hier de agenda van stadsdeelcommissie West van 18 april. Hier kunt u ook de vergadering achteraf terug kijken.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Belangstellenden zijn van harte welkom. Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken. 

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053