Gemeenteraadsvergadering week 20

10 mei 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht
Raadszaal stadhuis Enschede

Bekijk hier de agenda's voor de raads- en commissievergaderingen in de week van 15 mei 2023. Op de hoogte blijven van de gemeenteraadsvergaderingen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief op via nieuwsbrief.enschede.nl en selecteer de rubriek Politiek en Bestuur.

Actualiteitenraad

Op maandag 15 mei 2023 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis. Bekijk hier de agenda van de Actualiteitenraad van 15 mei 2023 Via deze link kunt u de actualiteitenraad ook live volgen.

Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op maandag 15 mei vanaf 19.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Hierin vindt de behandeling van de raadsagenda plaats waarin het debat over de bespreekpunten en het behandelen van de hamerstukken zal plaatsvinden.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

  • Aanwijzen zoekgebied voor windenergie
  • Bouwen en financieren nieuw zwembad op het Diekmanterrein
  • Nota van uitgangspunten Vaststelling
  • Nota van uitgangspunten Cultuurnota
  • Verkeersveiligheidsplan Enschede 2030
  • Verordening kwaliteit leefomgeving 2023
  • Evaluatie Fonds noodsituaties als gevolg van (energie-) armoede

Bekijk hier de agenda van de Raadsvergadering van 15 mei 2023. Via deze link kunt u de raadsvergadering ook live volgen.

Raadscommissies

Stadsdeelcommissie zuid

Datum: 16 mei 2023
Aanvang:  19.30 uur
Locatie: Speeltuin Tuindorp Wesselerbrink, Vlierstraat 65, 7544 GG Enschede

Onderwerpen:

  • Verantwoording wijkbudgetten
  • Jeugd en Welzijnswerk in Zuid
  • Presentatie studie Gebiedsontsluitingswegen Enschede Zuid

Bekijk hier de agenda van stadsdeelcommissie Zuid van 16 mei 2023.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Belangstellenden zijn van harte welkom. Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: Stadsdeelcommissie Zuid: dhr. D. Kosar, d.kosar@enschede.nl; tel. 14 053

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053