Gewenningsperiode verscherpte toetsing declaraties PGB verlengd tot 1 november

11 oktober 2016

De gewenningsperiode voor de verscherpte toetsing van declaraties PGB is verlengd tot 1 november.

De ketenpartners hebben de staatssecretaris hierom gevraagd. De verlengde gewenningsperiode geeft budgethouders en zorgverleners meer tijd om hun declaraties aan te passen. Bij de gemeente Enschede zijn overigens weinig vragen binnengekomen over het afschaffen van het coulancebeleid.