Gras maaien

Maaikaart: een overzicht op straatniveau

Op de maaikaart ziet u tot op straatniveau hoe en hoe vaak het gras in uw buurt wordt gemaaid. Klik op de afbeelding van de kaart om een schermvullend overzicht weer te geven.

Voorbeeld van de maaikaart. Klik voor de grote kaart

Vraag en antwoord rond maaien

Hieronder enkele van de meest gestelde vragen die de gemeente ontvangt en de antwoorden er op.

Hoe wordt het maaibeleid per plek bepaald?

De wijze van maaien hebben bepalen we per plek aan de hand van:

  • De veiligheid: De veiligheid voor de weggebruiker is een belangrijk uitgangspunt bij het maaien. Daarom maaien we bijvoorbeeld extra langs wegen en kruisingen om deze overzichtelijk te houden.

  • Het behouden en versterken van de biodiversiteit: bijvoorbeeld door speciale manieren van maaien die de biodiversiteit bevorderen of het aanleggen van bloemenlinten. Zie ook: www.enschede.nl/bloeitop en “Hoe houden we het mooi”?

  • Technische eisen: zoals de omvang van machines en de bereikbaarheid van plekken voor deze machines.

  • De functie van een plek: we zorgen we dat bijvoorbeeld speelplekken en hondenrenvelden goed bruikbaar blijven. Ook maaien we de stroken langs voet- en fietspaden extra, zodat deze paden goed bruikbaar blijven.

  • Het versterken van belangrijke structuren: zoals de singel en de invalswegen;

  • Wensen van (groepen) bewoners, ondernemers en instellingen waar dit mogelijk is: zoals vanuit het belevingsonderzoek maaibeleid.

  • De kosten: Hoe houden we een goede balans tussen bovenstaande afwegingsfactoren en de kosten.

Zitten er in langer gras meer teken?

Nee. Teken zitten vooral in (de buurt van) bossen, omdat ze de vochtige onderlaag nodig hebben om te overleven. In het minder gemaaide gras ontbreekt deze noodzakelijke onderlaag. Dit is bevestigd tijdens metingen met experts en bewoners in het pilotgebied in de wijk Twekkelerveld.

Mag ik zelf het gras maaien en faciliteert de gemeente hierin?

Ja. U mag zelf het gras maaien als u dat wilt. De gemeente kan u hierbij ook voorzien van advies. Stem daarover altijd wel eerst even af met de wijkbeheerder van uw stadsdeel of ga naar www.jijmaaktdebuurt.nl/samenonderhouden

Waar kan ik een onveilige situatie melden?

Een onveilige situatie rond het maaien van het gras kunt u melden via www.enschede.nl/meldingopenbareruimte.