GroenBlauw Wooldrik

Als het hard regent, komt een deel van de Zuid Esmarkerrondweg onder water te staan. De riolering kan al het water tegelijk niet kwijt. Putdeksels komen omhoog en de straat loopt onder. Dit probleem pakken we aan. Ook maken we een aantal plekken in de wijk veiliger en aantrekkelijker.

Zuid Esmarkerrondweg

In de Zuid Esmarkerrondweg tussen de Gronausestraat en de Stenversweg was het waterprobleem groot. Daar hebben we iets aan gedaan. Er zijn 2 nieuwe riolen aangelegd: 1 voor het vuile afvalwater en zo min mogelijk regenwater en 1 voor alleen regenwater. Daarbij is een drainagebuis geplaatst. Deze voert het teveel aan grondwater af naar het regenwaterriool.

Wateropvang rond Sportpark Phenix

Rondom Sportpark Phenix zijn verlagingen gegraven. Deze kunnen 1,5 miljoen liter water opvangen. Dit water stroomt hiernaartoe vanuit het Wooldrik dat hoger ligt. De verlagingen zijn aangelegd op verschillende hoogtes. Hierdoor loopt het water beetje bij beetje van de ene verlaging naar de andere. Zo heeft het water gedeeltelijk de kans de grond in te zakken. Dat helpt tegen de droogte. De rest van het water wordt afgevoerd via de beek over landgoed De Leuriks.

De velden die grenzen aan het sportpark zijn ingezaaid met gewoon gras. In de velden die verder weg zijn bloemsoorten gezaaid die van nature in dit gebied voorkomen. Deze zijn aantrekkelijk voor verschillende soorten insecten.

Extra overstortputten

Vlakbij Sportpark Phenix zijn 2 extra overstortputten gemaakt. Dit is een oplossing voor als het extreem hard of lang regent. Het vuilwaterriool moet dan te veel regen- en afvalwater tegelijk verwerken en kan dit niet aan. In zo’n situatie kwam het water op straat te staan. Nu kan het riool het regen- en afvalwater kwijt in de putten. Van de overstort gaat het water naar de verlagingen rond het sportpark. Daar wordt het nog meer verdund met regenwater. Tot slot verdwijnt het via de beek de stad uit.

Beek over landgoed De Leuriks

De beek die over landgoed De Leuriks loopt, wordt een beetje uitgediept. Het water kan dan makkelijker in de bodem zakken. Als er veel water is, kan het gemakkelijker wegstromen. Verder stroomafwaarts, tussen het landgoed en de Oostweg, is de beek nu nog recht en smal. Hier maken we de beek natuurlijker en ruimer. Ten zuiden van de beek maken we nog een 2e
beek. Beide beken krijgen glooiende oevers en laten we slingerend door het gebied heen lopen.

Lammertsweg en Reaumurstraat

De riolering in de Lammertsweg en Reaumurstraat moet vernieuwd worden. De inrichting van de straten blijft hetzelfde. Wat we gaan verbeteren:

  • Er komen 2 nieuwe riolen: 1 voor het vuile afvalwater en zo min mogelijk regenwater en 1 voor alleen regenwater. Het regenwaterriool voert het regenwater af naar de verlagingen voor wateropvang rondom Sportpark Phenix. Het afvalwater verdwijnt via het vuilwaterriool naar de waterzuivering.
  • We plaatsen in de weg een drainagebuis. Dat is een buis die het teveel aan grondwater afvoert naar het regenwaterriool.
  • Waterbedrijf Vitens vervangt de waterleiding in beide straten.
  • De straatstenen gebruiken we opnieuw. De stoepranden en de stoeptegels vernieuwen we.
  • We bieden huiseigenaren aan hun regenpijp gratis te laten aansluiten op het regenwaterriool. Nu gaat het regenwater via de regenpijp nog naar het riool voor vuil afvalwater. Bewoners krijgen in de loop van het jaar meer informatie hierover.

Planning

Een groot deel van de werkzaamheden is klaar. De Lammertsweg en de Reaumurstraat volgen in het najaar van 2022. Als we in of rond een straat aan het werk gaan, krijgen omwonenden een brief. Hierin staat wat we gaan doen, wanneer we dat doen en wat dit voor de omwonenden betekent.

Contact

Als u vragen heeft of iets wilt melden, stuur dan een e-mail naar projectleider Robin Hannink via groenblauw-wooldrik@enschede.nl.

Enschede en het weer van de toekomst

Het weer is over 30 jaar anders dan nu.

  • Het wordt natter: er komen vaker zware regenbuien voor. Dit maakt de kans op wateroverlast groter.
  • Het wordt heter: hittegolven komen vaker voor, duren langer en zijn heter. ‘s Nachts blijft het erg warm. De stad warmt op.
  • Het wordt droger: er zijn lange perioden waarin het juist niet regent. De grond droogt uit en bloemen, planten en bomen verdrogen.

We bereiden Enschede voor op het weer van de toekomst. De komende jaren maken we Enschede groener en blauwer. We vervangen tegels en asfalt voor planten, struiken en bomen. Ook maken we meer ruimte om regenwater op te vangen. Bekijk de video:

Klimaatadaptatie in Enschede: op naar een GroenBlauw Enschede

Tips en ideeën vindt u op Groenblauwenschede.nl.