Groene Schoolpleinen Enschede

Als je weet dat kinderen puzzels veel beter oplossen als ze eerst lekker een stuk hebben gerend. En dat er beduidend minder gepest wordt als er natuur op het schoolplein aanwezig is. Dan ga je als school toch direct aan de slag met het aanleggen van een groen schoolplein? Onderzoeken wijzen het uit: natuur en bewegen doen de kinderen goed. Daarom: Groene schoolpleinen!

Wat is een groen schoolplein?

Een groen schoolplein is een natuurlijke speel- en leeromgeving. Dus niet alleen een stukje gras aanleggen, maar een plein waarbij spelen in de natuur, het beleven van insecten en vogels en het ontdekken van onder meer eetbare planten onderdeel van het plein kunnen uitmaken. Het maakt daarmee ook het geven van lessen in de buitenlucht eenvoudiger. Daarnaast helpt een groen plein om hittestress te voorkomen en te zorgen voor een betere afwatering van regenwater.

Bekijk de complete lijst met kenmerken van een ideaal groen schoolplein

Alle 68 Enschedese schoolpleinen groen!

Met het programma ‘Alle schoolpleinen groen in 2025’ willen we samen met de Provincie Overijssel een groene schoolpleinenbeweging op gang brengen. We hebben de ambitie om alle kinderen meer in de natuur te krijgen. Scholen spelen daarin een cruciale rol. Immers, als we alle schoolpleinen vergroenen, dan bereiken we ook alle kinderen in Enschede. 

Langzaam kleurt Enschede steeds groener: wij hebben alle groene schoolpleinen in Enschede voor je op de kaart gezet. Dat varieert van de aanleg van een Tiny Forest, zoals basisschool La Res heeft gedaan, tot een klimaatadaptief schoolplein als basisschool Stadsveld en een moestuin zoals bij De Kiem. Zoals je ziet kunnen er nog veel meer groene bolletjes bij.

Enkele inspirerende voorbeelden

Lees het interview met Annette te Koppele van openbare basisschool het Stadsveld.

In Mekkelholt hebben kinderen tussen 2 torenflats een groene oase hebben aangelegd. Bekijk het item van 1Twente hierover.

Bekijk de video over het groene schoolplein van Openbare Basisschool Willem van Oranje.

We helpen graag een handje

Als school hoef je niet alles voor jullie groene schoolplein zelf te bedenken. We denken graag met jullie mee en kunnen op de volgende manieren een steuntje in de rug bieden: 

  1. Groene ondersteuners, enthousiaste ontwerpers, hoveniers en/of procesbegeleiders. Kijk voor de lijst op Groene Schoolpleinen Overijssel
  2. Wil je eetbaar groen een plek geven op het schoolplein en in het onderwijs? Er zijn twee adviseurs Eetbaar Groen beschikbaar, die kunnen een advies op maat geven aan scholen die bezig gaan of zijn met vergroenen.
  3. Een subsidie vanuit provincie Overijssel ter waarde van €10.000 voor het groene schoolplein. Bekijk voor meer financieringstips de website van Natuur Voor Elkaar. Sinds 1 september 2020 is er aanvullend op de provinciale subsidie ook een bomenbonus voor bomen op het plein. Per boom geldt een bijdrage van maximaal 100 euro.
  4. Is jouw schoolplein openbaar toegankelijk voor de buurt? Vraag dan geld en steun voor je idee met wijkbudget: Kijk voor de spelregels op Jij maakt de buurt.
  5. Heb je groene materialen nodig om jouw plein groen in te richten? Denk aan boomstammen, takken, wilgentenen, afvoer van zand e.d. Neem dan contact op met jouw wijkbeheerder van het Stadsdeelbeheer

Webinar

In 2020 werden twee webinars georganiseerd met informatie en tips rondom groene schoolpleinen.
In het eerste webinar deelden we informatie over het aanleggen van een groen plein. In het tweede webinar gingen we wat meer de diepte in en kwamen onderwerpen als financiering, beheer, buiten les geven en eetbaar groen aan de orde. Beide webinars kun je op de website van Provincie Overijssel terugkijken.

Kinderen planten bloemen op een groen schoolplein

Kinderen krijgen les op een groen schoolplein

Educatie

Een groen schoolplein biedt veel aanknopingspunten voor het onderwijsprogramma. Het groen op het plein is al heel interessant in de lessen natuur, groen, W&T en /of duurzaamheid. De buitenruimte geeft ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld reken- en taallessen af en toen naar buiten te verplaatsen. Hieronder staan een aantal educatieve mogelijkheden:

  1. De Klimaatgame is een educatief programma waarmee het onderwerp klimaatverandering gekoppeld kan worden aan een groen schoolplein. Leerlingen van groep 6 tot 8 ontwerpen hun eigen groene schoolplein in een digitale omgeving. In het programma staan lessuggesties voor de docent. 
  2. De training “Educatief gebruik van het groene schoolplein” is bedoeld voor teams van scholen waar al een groen plein gerealiseerd is of in aanbouw is. Met deze training krijgt het team voldoende informatie en inspiratie om het eigen groene schoolplein daadwerkelijk in te kunnen zetten als educatieve ruimte. Op de website van Natuur voor Elkaar vind je uitgebreide informatie over de training. Voor de eerste 25 scholen die zich aanmelden wordt de training gratis aangeboden vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds!
  3. Binnen Enschede hebben we de samenwerking opgezocht met het W&T-menu en Duurzaamheidsmenu. Meer weten over het W&T-menu? Bekijk de website. Coördinator van het W&T-menu en Duurzaamheidsmenu is Anne Tol, te bereiken via de mail: anne@condordia.nl

Vragen over groene schoolpleinen? 

Stel uw vraag via ons contactformulier.

Cadeautje

Om alvast natuur op het schoolplein te ervaren bieden we jullie hierbij alvast een gratis vogelzoekkaart aan. Download de kaart, print hem uit en ga op zoek naar vogels op je schoolplein.

Op vrijdag 29 januari is de nationale tuinvogeltelling voor scholen. Meer informatie kun je vinden op de website van Tuinvogeltelling. Hier vind je ook lesmateriaal dat aansluit op de tuinvogeltelling. Superleuk om te doen, vogels tellen kost je maar een half uurtje. En het wordt nog leuker om een paar dagen van te voren al te beginnen met het ophangen van vogelvoer op het plein!