Geen leges bij groene plannen

De regeling Groene Leges houdt in dat particulieren een vrijstelling voor leges op bouwplannen kunnen krijgen, wanneer een aanmerkelijke bijdrage wordt geleverd aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen. 

Het college van de gemeente Enschede heeft echter op 6 februari jl besloten de regeling groene leges buiten werking te stellen. Er is veel animo voor de regeling, wat vanuit het oogpunt van duurzaamheid een groot succes te noemen is. Het gebruik heeft in de laatste maanden van 2016 een enorme vlucht genomen, zodanig dat het beschikbaar gestelde bedrag van € 200.000 inmiddels is bereikt. Met de gemeenteraad is afgesproken dat de vrijstellingsregeling dan buiten werking wordt gesteld.

Binnenkort wordt de regeling Groene Leges geëvalueerd in de gemeenteraad en volgt er wellicht een besluit om een vervolg te geven aan de regeling. Van aanvragen die in de tussenliggende periode ingediend worden, mag de gemeenteraad bij de evaluatie aangeven of hiervoor een (overgangs)regeling wordt getroffen.

Meer informatie over groene plannen

De overheid stimuleert bewoners en bedrijven die groene plannen hebben door geld ter beschikking te stellen. Op diverse sites vindt u veel informatie: hoe u uw woning groener kunt maken, slim kunt investeren of subsidie kunt aanvragen.