Geen leges bij groene plannen

Bewoners met duurzame initiatieven hoeven in 2016 niet te betalen voor hun vergunningaanvraag. Dat wil zeggen: als het project waarvoor de vergunning wordt aangevraagd een belangrijke bijdrage levert aan de verduurzaming van de gemeente Enschede. Deze regeling geldt ook voor een eventuele bestemmingsplanwijziging die hierop betrekking heeft.

NB. Vanaf 5 oktober 2016 geldt deze regeling alleen nog voor particuliere woningeigenaren. Bedrijven, projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen geen gebruik maken van groene leges.

Er gelden wel enkele spelregels

Met uw initiatief moet u meer doen dan wettelijk verplicht is. Bij (ver)bouw van een woning wordt onder meer gekeken naar hoe energiezuinig uw woning wordt.
Per initiatief geldt een maximale korting van € 50.000,- op een vergunningaanvraag/ vergunningaanvragen. Komen de berekende kosten van de vergunningaanvraag hierboven, dan betaalt u het restantbedrag.
De regeling geldt voor heel 2016. Daarna beoordeelt de gemeente of de regeling in dezelfde vorm geldt voor 2017 of dat ze op onderdelen wordt aangepast.

Aanvragen

  • Download het Aanvraagformulier Groene leges 2016
  • Invullen en samen met uw vergunningaanvraag indienen.
  • Toetsing door de gemeente Enschede.
  • Mochten er meer gegevens nodig zijn, dan wordt er contact met u opgenomen.
  • Definitieve goedkeuring of afwijzing binnen 8 weken.

Extra controles

Om te kijken of projecten volgens aanvraag zijn uitgevoerd voert de gemeente extra controles uit en doet vaker steekproeven. Voldoet uw project niet, dan krijgt u de mogelijkheid dit aan te passen. Gebeurt dat niet, dan betaalt u alsnog de kosten van de vergunning.

Meer informatie over groene plannen

De overheid stimuleert bewoners en bedrijven die groene plannen hebben door geld ter beschikking te stellen. Op diverse sites vindt u veel informatie: hoe u uw woning groener kunt maken, slim kunt investeren of subsidie kunt aanvragen.