Groot onderhoud en nieuwe aanplant bomen in Ledeboerpark

21 maart 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

42 bomen worden gekapt, 61 nieuwe bomen geplant.

Komend najaar kappen we 42 bomen in het Ledeboerpark. Het gaat daarbij voornamelijk om zieke en dode bomen. Een aantal bomen kappen we vanwege veiligheidsoverwegingen. Daar waar dode bomen niet gevaarlijk zijn blijven ze staan, zodat vogels ze kunnen gebruiken als nest- en voedselplek. Na het kappen van de bomen komen er 61 nieuwe bomen voor in de plaats. 

De plannen voor zowel het onderhoud als de nieuwe aanplant van bomen kwamen tot stand met verschillende boomexperts. Vervolgens bespraken we de plannen met de bewoners van het Ledeboerpark, direct omwonenden en andere belanghebbenden. Na akkoord van iedereen volgde de aanvraag van de kapvergunning. 

Nieuwe bomen spelen een belangrijke rol in het versterken van de biodiversiteit 

Bij het terugplaatsen van de bomen kozen we voor verschillende soorten bomen. Vooral de lindebomen trekken veel vogels en insecten aan.  

Daarnaast hebben we samen met de boomexperts gekeken naar de huidige opbouw van het park. Dit betekent dat daar waar nu lanen, grasvelden en bosjes zijn, dit ook zo blijft. Daarmee verandert de vorm van het park dus niet, maar door verschillende boomsoorten te planten krijgen nog meer dier- en plantensoorten de kans om van het Ledeboerpark hun leefgebied maken.  

Beukenlaantje nabij de Viermarkenlinde heeft het zwaar 

Net als in de rest van Nederland hebben de beuken in het Ledeboerpark flink te lijden onder de droge zomers van afgelopen jaren. Bij het beukenlaantje nabij de Viermarkenlinde is een aantal beuken afgestorven en sommige beuken verslechteren steeds verder. Omdat we geen herstel verwachten van deze beuken moeten we ze kappen. Hierdoor ontstaat meer groeiruimte voor de nieuw te planten beuken en kan hier weer een nieuw stuk beukenlaan ontstaan. De verwachting is dat de nieuwe beuken zich kunnen aanpassen aan de drogere zomers door dieper te wortelen. Dit is iets wat beuken op leeftijd niet meer lukt.