Help ons mee brieven duidelijker te maken

13 oktober 2022
Uitgelicht Nieuws
Groep mensen leert samen de Nederlandse taal

Elke maand een nieuwe kans op Stem van Enschede.

Wie kan beter bepalen of de boodschap van ons als gemeente duidelijk is, dan de ontvanger zelf? We plaatsen elke 4 weken een nieuwe brief. Deze brief zou begrijpelijk moeten zijn voor de meeste inwoners. Om te toetsen of de nieuwe teksten écht beter zijn dan voorheen, kunt u hier aangeven wat u van de brief vindt. Na 4 weken wordt de brief herschreven en plaatsen we de definitieve versie online. 

Deze week begon de landelijke campagne ‘Duidelijk’

De campagne spoort overheden aan werk te maken van begrijpelijke communicatie. Voor een derde van alle Nederlanders is informatie van de overheid lastig te begrijpen, zo blijkt uit onderzoek naar overheidsdienstverlening. Voor laagopgeleiden is dat bijna twee derde. Mensen komen daardoor in problemen, bijvoorbeeld doordat ze niet goed doorhebben dat ze iets moeten betalen, of toeslagen of een uitkering mislopen. 

We maken werk van onze teksten 

In oktober 2018 tekende wethouder Niels van den Berg namens ons als gemeente de Direct Duidelijk Deal. De deal geldt als een afspraak, die onze collega’s scherp moet houden en moet motiveren. Wij schrijven sindsdien de brieven zoveel mogelijk in begrijpelijke taal. Ook de website is onderhanden genomen. Op deze manier is de boodschap voor de ontvanger veel duidelijker.

Je kunt ook rechtstreeks onduidelijkheden melden

Wij nodigen u ook uit om contact op te nemen over andere brieven die niet duidelijk zijn. Dit kan via het e-mailadres directduidelijk@enschede.nl.