Veteranendag

Nederlandse veteranen hebben gemeen dat zij in opdracht van onze democratisch gekozen regering zijn ingezet onder oorlogs- of daarmee vergelijkbare omstandigheden. Nederland heeft een groot aantal (ongeveer 120.000) militaire veteranen. Niet alleen nog in leven zijnde militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog of daarna in voormalig Nederlands Indië, Korea of Nieuw-Guinea zijn ingezet, maar ook de snel groeiende groep 'jonge veteranen'. Dit zijn oud-militairen die hebben deelgenomen aan vredesmissies in internationaal verband, zoals in Libanon, Cambodja, het voormalig Joegoslavië, Irak en Afghanistan.

De Nederlandse Veteranendag is een nationaal initiatief. Het is een cadeau voor alle Nederlandse veteranen. Een eerbetoon aan Nederlandse veteranen waarbij erkenning en waardering voor veteranen centraal staat.

Uitnodiging

Ook in Enschede organiseert de werkgroep veteranen samen met de gemeente Enschede jaarlijks een bijeenkomst voor alle veteranen. Alle veteranen ontvangen hiervoor jaarlijks ongeveer 6 weken voor de Veteranendag een uitnodiging van de burgemeester. Adressen hiervoor worden door het Veteraneninstituut beschikbaar gesteld. Mocht u deze uitnodiging niet hebben ontvangen dan kunt u uw aanmelding sturen aan:

per mail: kabinet@enschede.nl

per post:
Gemeente Enschede
Externe Betrekkingen en Kabinet
Postbus 20
7500 AA Enschede
Vermeld uw svp uw naam en adres bij uw aanmelding.

De volgende Veteranendag zal plaatsvinden in 2017.

Fotoimpressie van de Enschedese Veteranendag 2016

Fotoimpressie van de Enschedese Veteranendag 2015

Fotoimpressie van de Enschedese Veteranendag 2014

Fotoimpressie van de Enschedese Veteranendag 2013