Herinrichting Harberinksweg

De gemeente Enschede is van plan om in het voorjaar van 2021 aan de slag met het onderhoud en de herinrichting van het tweede deel van de Harberinksweg.

Over het project

De gemeente heeft een voorlopig ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Harberinksweg. Het ontwerp is gemaakt volgens de standaardprocedure. De gemeente volgt hierin de richtlijnen van het wegenbeleidsplan. Dit betekent dat de gemeente het ontwerp eerst toetst aan een aantal wettelijke kaders en vervolgens advies vraagt bij drie adviesorganen. Deze organen zijn:

  • De WMO-raad
  • De Fietsersbond
  • Erfgoedvereniging Heemschut (cultuurhistorische adviescommissie)

De gemeente gaat in gesprek met de bewoners van de Harberinksweg over het voorlopig ontwerp.

Planning

Als eerste gaat de gemeente met de omwonenden in gesprek over het gekozen ontwerp. Dat de straat deels met oude klinkers wordt heringericht staat vast. Omwonenden kunnen meebeslissen over de exacte uitwerking van de plannen. Zodra het ontwerp definitief is vastgesteld, maakt de gemeente een definitieve planning van de werkzaamheden. De gemeente streeft ernaar de werkzaamheden uiterlijk in het derde kwartaal van 2021 uit te voeren.

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden aan de Harberinksweg? Neem contact op met projectleider Jaap Batenburg via j.batenburg@enschede.nl of 06-53837369.

Het voorlopig ontwerp

Bekijk hier de gedetailleerde uitwerking van het voorlopig ontwerp. Het in het ontwerp terug laten komen van de bestaande klinkers was van belang om zo veel mogelijk het cultuurhistorische karakter van de Usseleres te behouden.

De cultuurhistorische adviescommissie heeft haar voorkeur al uitgesproken voor dit voorlopige ontwerp. De overige adviesorganen hebben aangegeven pas bij het definitieve ontwerp mee te willen kijken. 

linkt naar grote tekening in PDF

Klik op de afbeelding voor de pdf.

linkt naar grote tekening in PDF

Klik op de afbeelding voor de pdf.