Herinrichting Hoge Boekelerweg

De Hoge Boekelerweg wordt een fietsstraat. Ook vinden werkzaamheden aan het asfalt plaats.

De gemeente onderhoudt het asfalt van de Hoge Boekelerweg, vanaf de gemeentegrens met Losser tot aan de Noord Esmarkerrondweg. In aansluiting op plannen van de gemeente Losser wordt de Hoge Boekelerweg een fietsstraat. Daarom verandert de situatie:

  • We passen het straatprofiel aan volgens de landelijke richtlijnen
  • We verlagen de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur
  • Auto’s zijn te gast op een fietsstraat en moeten zich aanpassen aan het fietsverkeer

Stand van zaken mei 2022

De rode coating wordt aangebracht. Daarna plaatsen we de bebording en is de Hoge Boekelerweg een fietsstraat. De werkzaamheden zijn naar verwachting begin juni klaar.

Contact

Neem bij vragen contact op met projectleider Robin Hannink:

Neem bij specifieke vragen over de fietsstraat contact op met verkeerskundige Tim Dragtstra via e-mail: t.dragtstra@enschede.nl