Herinrichting Molenstraat is een succes: fors minder voertuigen

07 februari 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht
Foto van de Molenstraat

In oktober 2020 startten de werkzaamheden om van de Molenstraat een veilige, goed bereikbare en duurzame straat te maken.

De straat transformeerde naar een versmalde fietsstraat, met meer ruimte voor groen en een verbeterde waterberging. Ook is meer ruimte voor wonen ontstaan. Inmiddels hebben we de werkzaamheden afgerond en laten de recente tellingen een flinke daling zien van het aantal voertuigbewegingen in de Molenstraat: van 12.000 naar 2.500 per etmaal. 

Verbetering leefbaarheid en mobiliteit

De Molenstraat valt onder Centrumkwadraat, één van de grootste binnenstedelijke projecten in Overijssel. We werken hier aan het verbeteren van duurzaamheid, leefbaarheid en mobiliteit. Het terugdringen van het aantal voertuigbewegingen naar maximaal 4000 was een voorwaarde in de subsidie van de provincie die 80% voor haar rekening nam. De omwonenden zijn er blij mee. 
“In het begin zagen we dat het nog steeds overal erg druk was. Gevoelsmatig soms meer dan daarvoor. Inmiddels zijn de lange rijen tijdens de spits naar de kruising met de Oldenzaalsestraat en de Molenstraat opgelost”, vertelt Wethouder Mobiliteit en Bereikbaarheid Marc Teutelink. “Dit komt door de aanpassing van de kruising en het verwijderen van de stoplichten”. 

De 12.000 voertuigen die vóór de herinrichting door de Molenstraat reden, kiezen nu voor een route om de stad heen. Bijvoorbeeld via de Oostweg. We vinden dit aantal niet in deze omvang terug op de singel. Bovendien is de ontsluiting op de Lasondersingel nu aanzienlijk beter. Dit komt door de herinrichting van de kruising met de Deurningerstraat.