Herstel historisch sterrenbos Haverriet

08 december 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

Landschap Overijssel gaat het historische sterrenbos op landgoed Haverriet herstellen en klimaatbestendiger maken. In dit unieke twintigste-eeuwse landgoedbos tussen Hengelo en Enschede genieten veel recreanten van de natuur. De werkzaamheden zijn erop gericht hun veiligheid ook in de toekomst te garanderen en de karakteristieke structuur van dit cultureel erfgoed te behouden.

Uniek sterrenbos

Sterrenbos Haverriet is ruim honderd jaar geleden ontworpen door de gerenommeerde landschapsarchitect Pieter Wattez. Juist die datering maakt het bos bijzonder. Sterrenbossen met rechte lanen die samenkomen op een punt, waren in die tijd al lang weer uit de mode. Waarom gaf Ludwig van Heek dan toch de opdracht voor de aanleg ervan? Mogelijk voor de jacht. Vanuit het middelpunt van de ster heb je goed zicht in de acht lanen.

Veilig voor bezoekers

Dat karakteristieke lanenpatroon staat onder druk. De bomen van het landgoed zijn veelal in slechte conditie. Door het natuurlijke verouderingsproces in combinatie met verdroging en verzuring van de bodem, takelen ze nu snel af. Steeds meer bomen gaan dood. Zo dreigt het landgoedbos zijn bijzondere historische structuur te verliezen. Daarnaast maakt Landschap Overijssel zich zorgen over de veiligheid van recreanten. Vallende takken en omwaaiende bomen kunnen hen verwonden. "Ingrijpen is onvermijdelijk om het bos weer vitaal te krijgen, het ontwerp te behouden en een veilig bezoek aan het sterrenbos te garanderen," aldus projectleider Wesley Meulenkamp.

Nieuw leven

"De komende vijf jaar pakken we telkens een kwadrant van het Sterrenbos aan," licht de projectleider toe. Er staan diverse maatregelen op stapel om het bos robuuster en klimaatbestendig te maken. "Om de grondwaterstand te verhogen, dempen en verondiepen we de greppels in verschillende percelen. We gaan de bodem verbeteren zodat bomen goed kunnen wortelen. Ook gaan we bomen verplanten, dode en slechte bomen vervangen en jonge bomen aanplanten om de diversiteit in de bosvakken te vergroten." Zo streeft Landschap Overijssel we naar een vitaal, mooi, beleefbaar en toekomstbestendig Sterrenbos dat het historische ontwerp respecteert en nieuw leven inblaast.

Wat merken bezoekers van de herstelwerkzaamheden?

De werkzaamheden beginnen in november 2023 en duren tot 2028. Per jaar wordt een deel van het bos en de lanen hersteld. In 2023 wordt gestart met het noordoostelijke kwadrant. Afhankelijk van de werkzaamheden zijn paden tijdelijk moeilijk begaanbaar of afgesloten. Dit zal ter plekke goed zijn aangegeven.