Het Actieplan binnenstad zet zich in voor Enschede

11 augustus 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

De binnensteden in Nederland veranderen. Niet alleen doordat inwoners vaker online hun spullen kopen, maar ook omdat een dagje winkelen meer als een beleving wordt gezien. Vanuit de Stadsdeelagenda Centrum ligt voor dit jaar de focus op het Actieplan Binnenstad. Bart Ellenbroek, Programmamanager van de gemeente Enschede en Roeland Gringhuis, bestuurslid van winkeliersvereniging Winkelhart vertellen.

Basis op orde

‘Vanuit het Actieplan Binnenstad willen we nu eerst zorgen dat de basis op orde is’, zegt Ellenbroek. ‘We merkten dat sommige zaken nog niet goed genoeg geregeld waren’. Gringhuis vult aan: ‘Zo staan er nog geregeld mensen bij mij in de winkel die naar het toilet willen. En dat terwijl er best al wat voorzieningen zijn. Maar kan de bezoeker deze ook vinden? Is de bewegwijzering op orde? Dat zijn zaken die nu allemaal op tafel liggen, doordat we gezamenlijk naar de binnenstad aan het kijken zijn.’

Toiletten

Toiletten en goede servicepunten zijn bijvoorbeeld speerpunten waarmee dit jaar al een slag is gemaakt, maar er is natuurlijk veel meer waar aan wordt gewerkt. Dankzij het Actieplan zijn de lijnen korter geworden tussen alle partijen. Dat wordt als positief ervaren. ‘Al had ik graag nóg eerder aangehaakt geweest’, geeft Gringhuis aan. ‘Enschede voldoet bijvoorbeeld aan de norm als het gaat om het aantal openbare toiletten, maar wij hebben de ambitie om de beste voorzieningen van heel Nederland in Enschede te hebben. De norm is wat ons betreft niet goed genoeg. En ook vergroening van bijvoorbeeld het Van Heekplein is belangrijk voor de beleving.’

Samen werken

Het Actieplan is een is een document waarbij naar alle aspecten van de binnenstad wordt gekeken. ‘Op deze manier kunnen we samen bepalen welke richting wij op willen met de stad’, zegt Ellenbroek. ‘Door samen te werken, kunnen we ieders kracht benutten om alles steeds wat beter en veiliger te maken’, aldus Gringhuis. Op deze manier is het Actieplan in korte tijd een trots plan vóór en van de binnenstad geworden.

Over ‘De Agenda van Centrum’

Ons stadsdeel is in beweging! We hebben mooie doelen en ambities vastgesteld in stadsdeel Centrum, onder andere om de beleving van de binnenstad te vergroten. Deze brengen we tot leven met ‘De Agenda van Centrum’. Met deze campagne ziet u een overzicht van de plannen en voorbeelden van hoe mensen zich inzetten voor het stadsdeel Centrum!