Het Kompas geeft richting en wordt kloppend hart van Enschede-Noord

24 mei 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws
Voorzijde van het gebouw van Het Kompas

Het college van B&W stelt voor om ruim 3,2 miljoen euro vrij te maken voor het verbouwen van Het Kompas tot bruisende wijkvoorziening.

Met dit voorstel wordt Het Kompas toekomstbestendig gemaakt. Zodat de gemeentelijke medewerkers vanuit het Servicecentrum Noord hiernaartoe kunnen verhuizen. Het wordt een ontmoetingsplek waarin wordt samengewerkt met oog op wat de wijk nodig heeft.

Er wordt ook plek gecreëerd voor partners als de Politie, Alifa (Jongerenwerk en opvoeden & Opgroeien), Wijkwijzer en diverse wijkinitiatieven. Daarmee wordt het net als de Boei het kloppend hart van de wijk. “Dit is een mooie ontwikkeling. Noord krijgt hiermee een plek voor ontmoeting en verbinding, waar iedereen terecht kan”, aldus stadsdeelwethouder Noord Arjan Kampman. Met de verbouwing van Het Kompas ontstaat er een levendig centrum dat goed zichtbaar is voor wijkbewoners. Het Kompas geeft ruimte voor een nieuwe manier van samenwerken in de wijk.

Bruisende ontmoetingsplek

In 2019 is besloten de ambtelijke huisvesting toekomstbestendiger te maken. Servicecentrum Oost, Zuid en West zijn inmiddels afgestoten. Laatste in de rij is het servicecentrum Noord. Ook hier is sprake van een mismatch tussen de aanwezige faciliteiten en het gewenste gebruik. 

“Het huidige servicecentrum Noord nodigt onvoldoende uit tot ontmoeting of samenwerking”, aldus wethouder vastgoed Jeroen Diepemaat. “De gemeente en haar partners hebben behoefte aan meer direct contact met elkaar en met bewoners van de wijk. Het Kompas biedt de mogelijkheid voor meer openheid en toegankelijkheid. We denken hier een plek te realiseren die uit kan groeien tot het kloppend hart van de wijk.”

Inwoners kunnen meedenken over de plannen
Zodra de gemeenteraad besluit om geld vrij te maken voor het nieuwe buurtcentrum, kunnen buurtbewoners meedenken over de plannen. Iedereen krijgt de mogelijkheid om mee te denken over de algemene ontmoetingsruimte en de activiteiten die plaatsvinden in het Kompas.

“Buurtbewoners weten het beste waar hun buurtcentrum aan moet voldoen. Daarom geven we iedereen de kans om mee te denken over de plannen. Samen werken we aan een ontmoetingsplek voor stadsdeel Noord waar iedereen zich straks thuis voelt.” De gemeente plant een eerste informatieavond zodra de financiering rond is.