Huishoudelijke hulp

Als u zelf uw huishouden niet meer kunt doen, kunt u huishoudelijke hulp aanvragen. U kunt dit zelf regelen bij een organisatie voor huishoudelijke hulp, of een aanvraag indienen via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Huishoudelijke hulp aanvragen

Bel 053 - 481 79 00 om huishoudelijke hulp aan te vragen via de Wmo.

Wat moet u weten

  • U maakt telefonisch een afspraak voor een gesprek bij u thuis
  • Een medewerker komt bij u thuis langs, om te kijken wat u zelf nog kan
  • De medewerker bepaalt binnen 6 weken of u in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp via de Wmo

Voorwaarden

  • U kunt zelf uw huis niet schoonmaken door bijvoorbeeld ouderdom of een handicap

  • U heeft geen of niet genoeg hulp van bijvoorbeeld uw partner, huisgenoten of anderen
  • U krijgt geen zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg

Om te toetsen of u aan de voorwaarden voldoet, onderzoekt een medewerker van het Wijkteam uw persoonlijke situatie.

Eigen bijdrage

Als u huishoudelijke hulp krijgt moet u een eigen bijdrage betalen. Die bijdrage is niet afhankelijk van uw inkomen, spaargeld of zorggebruik. Iedereen betaalt maximaal €19 per maand per huishouden. Als u een partner heeft of getrouwd bent en een van u nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Het CAK stelt uw eigen bijdrage vast. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op www.hetcak.nl.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan u helpen de beste oplossing bij uw hulpvraag te vinden. U kunt gratis gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning van Zorgbelang Overijssel. Meer informatie vindt u op www.zorgbelang-overijssel.nl

Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget ontvangt u een vergoeding waarmee u uw eigen ondersteuning kunt regelen. Persoonsgebonden budget aanvragen