Huisnummering

Soms moet u als u gaat bouwen of verbouwen een nieuw huisnummer aanvragen. Het aanvragen van een extra (huis)nummer is onderdeel van de omgevingsvergunning. Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, hoeft u geen apart verzoek voor een nieuw huisnummer in te dienen. Dat regelt de gemeente automatisch bij de behandeling van de omgevingsvergunning.

Gaat u (ver)bouwen? En heeft u nog geen omgevingsvergunning aangevraagd?

Doe eerst een vergunningscheck op de website van het Omgevingsloket om te controleren of u een vergunning nodig heeft. Wanneer u een woning, kantoor of bedrijfsruimte splitst, is dit meestal het geval.

Heeft u geen omgevingsvergunning nodig?

Ga naar ‘Aanvraag’, en download het aanvraagformulier. Deze kunt u zelf uitprinten, invullen en per mail of post versturen.

Print onderstaand formulier uit en vul hem in om een huisnummer aan te vragen:

Aanvraagformulier huisnummer

Stuur het formulier per post of e-mail naar:

Gemeente Enschede
Afdeling Backoffice, Team Gegevensbeheer/Geo-informatie
Postbus 20
7500 AA Enschede

E-mail: terugmeldvoorziening@enschede.nl

Stuur altijd de volgende bijlagen mee:

 • Een ingevuld aanvraagformulier
 • Bewijs (document) van de verleende omgevingsvergunning of vergunningvrij document via www.omgevingsloket.nl
 • Machtiging van de eigenaar (indien u zelf niet de eigenaar bent)
 • Situatietekening van het object met de directe omgeving
 • Een plattegrond en indeling van het pand in de oude en nieuwe situatie.
 • Plattegrond per verdieping (met alle maten): met de toegang(en) vanaf de openbare weg, alle trapopgangen, toiletruimte, keuken/pantry, badkamer

Zonder deze bijlagen wordt de aanvraag niet behandeld.

Aan het aanvragen van een nieuw huisnummer zijn geen kosten verbonden.

Wat gebeurt er met mijn verzoek?

Als u het formulier heeft ingevuld en verstuurd, beoordeelt het team Gegevensbeheer/Geo-informatie of uw correctieverzoek terecht is.

Als het team Gegevensbeheer/Geo-informatie vermoedt dat er iets onjuist is of ontbreekt in de aanvraag, dan wordt dat verbeterd of toegevoegd  door team gegevensbeheer/Geo-informatie. Dat betekent nog niet dat uw aanvraag is goedgekeurd. Als het onderzoek uitwijst dat uw aanvraag niet mag worden goedgekeurd, dan zijn de volgende twee opties mogelijk:

 • Er wordt gehandhaafd. Dat betekent dat de legale situatie wordt hersteld. Het nieuw aangevraagde adres wordt in dat geval ingetrokken.
 • De nieuwe situatie wordt gelegaliseerd. Dit kan overigens wel betekenen dat u alsnog vergunningprocedures moet doorlopen.

Als de team Gegevensbeheer/Geo-informatie onvoldoende reden ziet om aan uw aanvraag te twijfelen, dan wordt uw correctieverzoek niet verder in behandeling genomen.

U krijgt alleen een nieuw huisnummer bij een zelfstandig verblijfsobject. Dit is bijvoorbeeld een huis, appartement of bedrijfsruimte. Dit object moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte zoals een portiek, galerij of trappenhuis.
 • Een eigen toegangsdeur die u van binnen en buiten op slot kunt doen.
 • Kan zelfstandig worden verkocht of verhuurd.

Eigen voorzieningen (sanitaire voorzieningen zoals een badkamer, toilet en keuken) waaruit blijkt dat het functioneel zelfstandig is.