Hulp bij onderwijs

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren zich goed kunnen ontwikkelen. Onderwijs speelt daarbij een belangrijke rol. Voor vragen over onderwijs kunt u in de eerste plaats bij de scholen terecht. Komt u er zelf niet uit, dan kunt u ook de Wijkwijzer om hulp vragen.

Ik zoek een school voor mijn kind 

Enschede heeft een uitgebreid aanbod van scholen. 

Basisonderwijs

Een kind mag vanaf 4 jaar naar school. Vanaf 5 jaar tot 16 jaar moet een kind naar school. Dat noemen we leerplicht. Leerplicht geldt voor alle kinderen die in Nederland wonen.

Kinderen beginnen op de basisschool. In Enschede zijn er 63 scholen voor het basisonderwijs.  Een overzicht vindt u op Scholenopdekaart.nlexterne-link-icoon.

Speciaal basisonderwijs (SBO)

Sommige kinderen hebben extra steun nodig op school. Speciaal basisonderwijs (SBO)kan dan een oplossing zijn. U kunt hierover met de school in gesprek gaan.  
Enschede heeft 2 scholen voor speciaal basisonderwijs: 

Speciaal onderwijs (SO)

Speciaal onderwijs (SO) is voor leerlingen met bijvoorbeeld een handicap of leerstoornis en voor leerlingen die langdurig ziek zijn.  Als een leerling geestelijke klachten of ernstige gedragsproblemen heeft, gaat hij of zij naar een school die daarin is gespecialiseerd. Het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is voor leerlingen tot 18 jaar.

Enschede heeft 7 scholen voor speciaal onderwijs: 

Leerlingen met een lichamelijke of meervoudige handicap en/of langdurig ziek
Leerlingen die extra steun nodig hebben
Zeer moeilijk lerende jongeren
Leerlingen met autisme
Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of die slechthorend of doof zijn 

Reizen naar en van school

We moedigen het aan dat kinderen zoveel mogelijk zelfstandig reizen naar school. Als uw kind niet zelfstandig naar school kan reizen, kunt u leerlingenvervoer aanvragen.

Kinderopvang

Bij de kinderopvang leren kinderen over taal en maken ze nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Voorbeelden van kinderopvang zijn een kinderdagverblijf, een gastouder of buitenschoolse opvang.

Extra begeleiding voor uw kind

Er zijn meerdere mogelijkheden voor extra begeleiding voor uw kind. Zit uw kind op school, dan zorgt de school voor extra begeleiding. Voor kinderen tot 4 jaar kijkt het consultatiebureau naar de ontwikkeling van het kind. Dit is een bureau voor gratis adviezen over gezondheid, vooral voor kinderen tot 4 jaar.

Extra spelen en leren voor peuters van 2 tot 4 jaar

Het consultatiebureau bekijkt of uw kind extra hulp nodig heeft bij het leren praten. Dan krijgt uw kind een advies voor extra spelen en leren. Dan mag uw kind 16 uur per week naar een peutergroep. 

Zorgadviesteams

Op school zijn er zorgadviesteams. Deze bestaan uit een jeugdarts, schoolwijkcoach, leerplichtambtenaar en begeleider van school. Zij bespreken welke extra begeleiding er nodig is. 

Toppers op Zondag

Bij weekendschool Toppers op Zondag maken jongeren kennis met interessante beroepen, bedrijven en organisaties. Op die manier hebben ze de kans om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zie Weekendschool Toppers op Zondagexterne-link-icoon.

Huiskamers

De huiskamer op school is een plek waar leerlingen samen huiswerk kunnen maken of leuke dingen doen. Huiskamers zorgen voor ontspanning en uitdaging. Er zijn huiskamers op:

  • Bonhoeffer College locatie Geessinkweg 
  • Bonhoeffer college locatie Wethouder Beversstraat
  • Stedelijk Lyceum locatie Wethouder Beversstraat
  • Stedelijk Lyceum Vakschool Diekman
  • Attendiz NEON College
  • Praktijkschool Vlierstraat (Bonhoeffer)

Onderwijs Jeugdhulp Arrangement

Op een aantal scholen is jeugdhulp aanwezig. Zie Onderwijs Jeugdhulp Arrangement (OJA).

Onderwijsbegeleiding

Onderwijsbegeleiding is hulp bij huiswerk of een moeilijk vak. Soms vergoedt de gemeente dit. De gemeente doet dit voor ouders met een inkomen tot 120% van het bijstandsminimum. Voor de vergoeding gelden voorwaardenexterne-link-icoon

Geld voor leren

Als uw kind naar school gaat, moet u schoolspullen betalen. Als u een klein inkomen heeft, is dit misschien te duur. Stichting Leergeld kan u helpen. Zie Leergeld Enschedeexterne-link-icoon

Leven Lang Leren

Door uzelf te blijven ontwikkelen, vergroot u de kans op (ander) werk of een promotie. Het Twents Fonds voor Vakmanschap is een subsidie waarmee u kunt doorleren. Met deze subsidie vergroot u uw kans op (ander) werk. Ook kunt u doorgroeien naar een andere functie of een ander beroep vinden. U ontvangt maximaal € 2500, waarmee u zelf de opleiding betaalt. Zie Twents Fonds voor Vakmanschapexterne-link-icoon.

Van school naar werk

Alle leerlingen van 16 tot 18 jaar zijn verplicht een startkwalificatie te halen. Dit is een diploma op havo-, vwo- of mbo-niveau 2 of hoger. Twentse belofte helpt jongeren die het moeilijk hebben op school of die met school of werk zijn gestopt. Zie Twentse belofteexterne-link-icoon

Ook het Doorstroompunt voor jongeren kan leerlingen helpen die met school zijn gestopt. Bel met 053 – 481 78 00 of stuur een e-mail naar doorstroompunt@enschede.nl.

Werken met een beperking

Met een beperking is het soms moeilijker een baan te vinden en te houden. Een jobcoach kan dan helpen. De jobcoach kijkt wat er nodig is om de kans op succes te vergroten. Bijvoorbeeld met extra begeleiding. Zie jobcoach.

Contact met de Wijkwijzer

Bel met 053 – 481 79 00, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur. Of kom langs bij een Wijkwijzer bij u in de buurt