Hulp bij opvoeden

U ondersteunt uw kind zo goed als u kunt bij het volwassen worden. Bijvoorbeeld bij school en bij het omgaan met sociale media. Maar ook bij gebeurtenissen als scheiden en pesten. Als u weet hoe andere ouders met dit soort gebeurtenissen omgaan, kan dat u helpen bij het opvoeden. En als u er zelf niet uitkomt, kunt u om advies vragen.

Ervaringen over opvoeden delen

Vaak is het al fijn om ervaringen te delen. U merkt daardoor dat het soms wel meevalt of krijgt goede adviezen. U kunt veel leren van de oplossingen van andere ouders. U vindt tips en adviezen op de volgende plekken:

  • Op Loes.nl vindt u tips en online cursussen over opvoeden. Zie Loes.nl
  • Alifa organiseert ontmoetingsgroepen in de Wijk. Hier kunt u wekelijks langskomen. Uw kind kan met andere kinderen spelen en u kunt ervaringen uitwisselen met andere ouders. Zie Alifa 
  • Het Mama en dreumes café is voor jonge ouders die in verwachting zijn. En voor ouders van een baby of peuter. U kunt ervaringen delen met andere ouders, uw kind laten spelen met andere kinderen en advies krijgen van professionals. Zie Mama en dreumes cafés
  • De community Wij Ouders + Enschede is er  voor en door ouders van kinderen met een speciale zorgbehoefte. Aanmelden kan via mantelzorgcommunity@enschede.nl. Lees wat Wij Ouders + voor u kan betekenen op Online Hulp Enschede

Jeugdgezondheidszorg

Na de geboorte van uw kind bezoekt u regelmatig het consultatiebureau. Het consultatiebureau volgt de groei van uw kind tot en met 4 jaar. Ook als uw kind 4 jaar is geweest blijft Jeugdgezondheidszorg uw kind volgen. Dit gebeurt via school, totdat uw kind 18 jaar wordt. Ook in deze groeifase van uw kind kunt u vragen stellen aan Jeugdgezondheidszorg. Dit kunnen vragen zijn over seksualiteit, inentingen of opvoeden. Bekijk waarbij Jeugdgezondheidszorg u kan ondersteunen.

Wanneer uw kind meer hulp nodig heeft

Soms heeft uw kind hulp nodig om met een situatie of gebeurtenis om te gaan. Bijvoorbeeld omgaan met stress, een scheiding of voor zichzelf opkomen. Uw kind kan dan een training volgen of er komt iemand aan huis. Uw kind kan met de situatie leren omgaan. 

Mogelijkheden voor uw kind:

  • De Wijkteams verzorgen trainingen over omgaan met stress, echtscheidingen en sociale vaardigheden voor kinderen. Zie SMD.nu
  • Een vrijwilliger van Humanitas kan regelmatig bij u langskomen om u te helpen bij het opvoeden. Zie Humanitas Home-Start
  • GGD Kortdurende gezinsondersteuning is een vorm van hulp voor gezinnen waar de opvoeding moeilijk verloopt. Het doel is om te voorkomen dat problemen verergeren, en snel een oplossing te vinden. Zie GGD Twente

Ik wil contact met de wijkwijzer

Bel met 053 – 481 79 00, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur. Of kom langs bij een Wijkwijzer bij u in de buurt.