In 2023 300 kilo gratis grof afval wegbrengen

28 december 2022
Uitgelicht Nieuws
Het stadhuis van Enschede

Vanaf 1 januari 2023 kunt u gratis 300 kilo grof afval storten bij een afvalbrengpunt in Enschede. Eerder was dit 75 kilo.

Thuis laten ophalen kan ook; u betaalt dan 20 euro voorrijkosten. Het doel is dat inwoners minder (grof) afval naast containers plaatsen.

Het gaat om een proef van een jaar. Daarna bekijkt de gemeente of er voldoende reden is om de maatregel langer in te voeren. Samen met Twente Milieu, Onderhoud Enschede, inwoners en veel andere betrokkenen is de gemeente dagelijks bezig de stad schoon te houden.

Restafval, papier of verpakkingen horen in de containers. Grofvuil hoort thuis bij een afvalbrengpunt. Ook slingeren blikjes, plastic, glas of ander zwerfafval regelmatig rond op straat. Dat staat rommelig en bovendien mag het ook niet. Samen kunnen we hier iets tegen doen. Wilt u meer informatie? Ga dan naar www.twentemilieu.nl/enschede/afvalsoorten/grof-restafval.