In Enschede wekt ook Apollo Vredestein op!

05 oktober 2016

Op 19 september is de campagne Enschede wekt op van start gegaan; een campagne die het opwekken van (de eigen) duurzame energie stimuleert en Enschedeërs uitnodigt mee te denken bij het zoeken naar locaties voor het grootschalig opwekken van zonne- en windenergie.

In deze rubriek beschrijft telkens één van de initiatiefnemers wat duurzame energie voor hem betekent. In deze uitgave is het woord aan Apollo Vredestein B.V.

Energiebesparing

"In het kader van duurzaamheid richten wij ons onder meer op energiebesparing. Daarvoor is inzicht in het energiegebruik nodig. Om die reden hebben we de afgelopen maanden extra energiemeters in het bedrijf geplaatst. Ook zijn er verschillende machines (met name de vulkanisatiepersen) geïsoleerd. Dit levert ons op jaarbasis al gauw een besparing van 5% van onze vulkanisatiestoom op. Bijkomend voordeel hiervan is de gunstige invloed op de arbeidsomstandigheden. De omgevingstemperatuur bij een vulkanisatiepers kan op een warme zomerdag oplopen tot meer dan 50 °C.

Lange termijn

Wij vinden het belangrijk dat oplossingen ook op de langere termijn duurzaam blijken te zijn. Bij het definiëren van nieuwe projecten kijken we niet alleen naar de investeringskosten, maar naar de totale kosten op lange termijn. Door het kiezen van duurzame materialen en/of duurzaam ontworpen machines dalen vaak niet alleen energiekosten maar ook andere kosten, zoals onderhoudskosten. Daarnaast moeten leveranciers aantonen dat hun producten en grondstoffen op een zo duurzaam mogelijke manier geproduceerd worden."

Enschede wekt op is een initiatief van verschillende organisaties waaronder Apollo Vredestein B.V. Kijk voor meer informatie op www.enschedewektop.nl.