In gesprek met Asito

16 maart 2017

Op het regiokantoor van Asito, gevestigd aan de Josink Hofweg, spreken wij met Jasmijn Vaanholt, personeelsmanager regio Oost.

Asito is een landelijke organisatie, met een personeelsaantal van ongeveer 10.000 medewerkers. Deze medewerkers zijn verdeeld over een zestal regio’s, reguliere schoonmaak. Daarnaast hebben zij nog specialisaties. In de regio Oost werken 1700 medewerkers, verdeeld over 6 vestigingen. Asito is ontstaan in Almelo, waar het hoofdkantoor en alle backofficetaken gevestigd zijn.

Asito is onderdeel van ADG (Asito Diensten Groep), waar ook zusterondernemingen als Persoonality, TSN, Timing en Gul voor U onder vallen.

Hoewel Asito zelf zich alleen richt op schoonmaken, kunnen zij toch een breed dienstenpakket leveren door samen te werken met deze partijen.

Zij richten zich op alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden, behalve particuliere schoonmaak. Een grote klant is bijvoorbeeld Schiphol, waar zij de vliegtuigen schoonmaken. In regio Oost werken zij bijvoorbeeld voor de gemeente Enschede.

Het maatschappelijk verantwoord ondernemen, komt tot uitdrukking in de kansen die zij personeel bieden. “85% van onze medewerkers heeft een vaste aanstelling. Onze flexibele schil is slechts 15%”, laat Jasmijn weten. Zij hebben klankbordgroepen opgericht op grotere locaties, waar de medewerkers kunnen meedenken over de invulling van personeelsbeleid. Ook geven zij relatief ‘grote’ contracten aan medewerkers, het merendeel staat -> 15 uur per week op papier. Onder hen zijn medewerkers met een WIA achtergrond of mensen met een arbeidsbeperking.

Om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden, zijn zij een samenwerking gestart met Werkplein Twente. Een aantal maanden krijgen medewerkers een basisvakopleiding en werken zij mee in de schoonmaak. Indien mogelijk krijgen zij aansluitend een arbeidscontact aangeboden.

“Wij hebben zelf een objectleidster laten scholen tot jobcoach, zodat zij hen direct goed kan begeleiden. Tegelijkertijd wordt hiermee het takenpakket van de objectleidster verruimd, een win-win situatie”.

Het netwerk van keurmerkhouders willen zij inzetten om bijvoorbeeld de mensen die zij niet kunnen plaatsen na het scholingstraject, onder de aandacht te brengen bij partijen waar op dat moment wel mogelijkheden zijn. Ook hebben zij het netwerk al ingezet om voor een medewerker te informeren of er mogelijkheden zijn om terug te keren naar zijn oude vak (groenmedewerker).

Asito werkt landelijk met de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en willen elke vestiging naar niveau 3 tillen. Regio Oost heeft trede 3 reeds behaald! Wens is dat het behalen van PSO ook gaat meetellen voor het Werkpakt Keurmerk.

Voor meer informatie over Asito: www.asito.nl