In gesprek met Thuiszorg Eanske

16 maart 2017

Na een hartelijke ontvangst door Rene en Jacqueline Zeelte, zien we de prachtige locatie van Klooster Dolphia waarin Thuiszorg Eanske gevestigd is.

Thuiszorg Eanske is een kleinschalige organisatie met een gemoedelijk karakter. Zij zijn gespecialiseerd in zorg voor dementie patiënten. ”Gelijkwaardigheid tussen zorgverlener en cliënt staan bij ons centraal. De cliënt of diens mantelzorger, zijn verantwoordelijk voor de regie over de zorg”, laat Jacqueline weten.

Jacqueline en Rene werken beiden mee in de zorg. Naast hen, staan er nog 10 werknemers op de loonlijst. Zij vinden het belangrijk dat hun zorgvragers vaste mensen om zich heen hebben. Een langdurige vertrouwensband is hierin belangrijk.

Zo hebben zij jaren geleden een zorgvraag gekregen voor een vrouw die zich verwaarloosd voelde. Nu heeft zij vaste mensen om zich heen, en voelt zich weer gelukkig. “Dat is de kroon op ons werk”,  aldus een tevreden Rene Zeelte.

Bij een nieuwe zorgvraag, gaan zij op zoek naar een zorgverlener die bij de zorgvrager past. Momenteel hebben zij 45 cliënten waarvoor zij diverse werkzaamheden verrichten. Nieuwe aanvragen bekijken zij, pro deo, hoe ze iemand het best kunnen helpen of doorverwijzen.

Naast ondersteuning op algemene dagelijkse levensverrichtingen, bieden zij ook dagbesteding in het klooster. Hier bieden zij structuur, door diverse activiteiten aan te bieden.  

Het netwerk van werkgevers met een keurmerk, hopen zij in te kunnen zetten voor bijvoorbeeld het uitwisselen van personeelsvraagstukken. Ook uitwisselen van personeel, detacheren of doorplaatsen, kan een optie zijn. Zelf proberen zij medewerkers op meerdere manieren in te zetten en het werk voor hen zo uitdagend mogelijk te houden. Het doel is om ze zo lang mogelijk aan Thuiszorg Aenske te binden.

Op 13 februari heeft Thuiszorg Eanske het keurmerk opnieuw uitgereikt gekregen door Patrick Welman (wethouder Economie en Werk).

Voor meer informatie over Thuiszorg Eanske: www.thuiszorg-eanske.nl