Aanbesteding Maatwerkvoorzieningen 2017 alle leeftijden afgerond

07 februari 2017

Met ingang van 1 januari 2017 zijn er met 218 zorgaanbieders raamcontracten afgesloten voor de Maatwerkvoorzieningen alle leeftijden. De nieuwe contracten zijn afgesloten voor één jaar met mogelijkheid tot verlenging. Dit is het resultaat van de aanbesteding “Maatwerkvoorzieningen 2017 alle leeftijden”.

Gevolgen voor de cliënt

Voor de meeste cliënten verandert er niets. Cliënten die van zorgaanbieder moeten veranderen, hebben inmiddels informatie ontvangen van de gemeente. Een verandering kan nodig zijn, door de vereenvoudiging van het model maatwerkvoorzieningen of omdat de huidige aanbieder in 2017 geen contract meer heeft. Samen met de zorgaanbieders en de cliënten heeft de gemeente naar een passende oplossing gezocht. Daarmee is de zorgcontinuïteit gewaarborgd.

Doel aanbesteding

Met deze aanbesteding willen de gemeenten nieuwe zorgpartijen een kans bieden om toe te treden, het model maatwerkvoorzieningen vereenvoudigen en veranderingen in de tarieven doorvoeren. De 14 Twentse gemeenten werken hierin samen, mede om hiermee zowel voor de gemeenten als de aanbieders de administratieve druk zo laag mogelijk te houden. Dat bespaart geld en tijd die aan de werkelijke zorg besteed kan worden.

Ondersteuningsvormen Maatwerkvoorzieningen 2017 alle leeftijden

De Maatwerkvoorzieningen 2017 alle leeftijden bestaan uit de volgende ondersteuningsvormen: Ondersteuning Zelfstandig Leven, Ondersteuning Maatschappelijke Deelname, Kortdurend Verblijf en de Naschoolse Dagbehandeling LVB (tot 18 jaar). De gecontracteerde zorgaanbieders voor 2017 zijn te vinden op de website van Samen14 en op Sociaal Domein 053.

Kennismaken?

Reserveer alvast 16 maart in uw agenda voor de informatiemarkt Zorgplein14. Deze wordt georganiseerd door OZJT/Samen14. Daar kunt u tussen 16.00 en 19.00 kennismaken met regisseurs, consulenten en coaches van de 14 Twentse gemeenten. Locatie is dit keer Preston Palace in Almelo.