Aanmelding voor de officiële afsluiting van het project Herstructurering Havengebied Enschede

Op vrijdag 10 juni, Inloop en lunch vanaf 12.00 uur. Start programma om 13.00 uur.