Aanvragen vervangende stempas of kiezerspas

U kunt hier een vervangende stempas of kiezerspas aanvragen. U kunt hier de reden voor de aanvraag aangeven. Daarnaast zal er naar uw adresgegevens, burgerservicenummer en legitimatiebewijs(nummer) worden gevraagd. U kunt alleen een vervangende stempas of kiezerspas aanvragen als u in de gemeente Enschede woont en op 22 februari in de gemeente Enschede staat ingeschreven.

U kunt online tot 1 april een vervangende stempas of kiezerspas aanvragen.

U kunt de kiezerspas tot 12.00 uur op dinsdag 5 april nog persoonlijk aanvragen bij de afdeling Publieksdienstverlening in het Stadskantoor. U moet uw stempas en een geldig identiteitsbewijs meenemen.

Tot 12.00 uur op dinsdag 5 april 2016 kunt u nog persoonlijk een duplicaat van uw stempas ophalen in het Stadskantoor. U moet een geldig identiteitsbewijs meenemen.