Bewoners verfraaien Dr. P. van Hoekstraat

Een groep bewoners aan de Dr. P. van Hoekstraat wil hun straat een fraaier aanzien geven door een nieuwe indeling van de bestaande plantsoentjes.

Ze willen mooie beplanting en meer ruimte creƫren voor kinderen om veilig te kunnen spelen. Samen met wijkbeheerder Benno Buursink werd gekeken naar wat allemaal mogelijk is. Op 9 november kwamen buurtbewoners samen om de eerste twee ontwerpen - door de bewoners zelf uitgewerkt en goed gepresenteerd - met elkaar te delen en meningen te horen.

Centraal staat behoud van het groen en het natuurlijk spelen. Ter discussie stond: wat is mooie beplanting, welk straatmeubilair is wenselijk en wat is leuk voor kinderen. Een balanceerbalk of een hinkelpad of boomstamstapstenen? Als alle direct omwonenden het eens zijn over het eindplaatje, kan de stap gezet worden naar de commissie wijkbudget en wijkraad Stadsveld voor een financiƫle bijdrage uit het wijkbudget. De plannen zien er veelbelovend uit!