Bewonersavond grondwaterproblematiek Enschede Noord

02 augustus 2016

Op maandag 11 juli is er een informatieavond geweest naar aanleiding van de grondwaterproblematiek in Enschede Noord en het onderzoek dat Tauw naar aanleiding hiervan heeft uitgevoerd.

Tijdens het eerste deel van de avond was er de mogelijkheid om vragen te stellen naar aanleiding van het rapport en over het vervolgonderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd. Het tweede deel van de avond stond in het teken van het in te richten kenniscentrum. Hierbij hebben we vooral opgehaald waar bij de inwoners van Noord de behoefte aan ondersteuning ligt en op welke wijze een kenniscentrum hierin zou kunnen voorzien.

Tijdens de avond zijn enkele foto's gemaakt van de flipover:

PDFflipover bovenkant.pdf

PDFflipover midden.pdf

PDFflipover onderkant.pdf

PDFflipover geheel.pdf

De behoefte aan ondersteuning richt zicht globaal op de vier onderstaande thema's:

  • Peilbuizen - hoe kan ik zelf meten?
  • Drainage - hoe kom ik aan een expert voor advies en aanleg van drainage?
  • Kruipruimte - wat kan ik doen aan overlast ten gevolge van water in de kruipruimte?
  • Kelder - hoe kan ik mijn kelder waterdicht maken en hoe kunnen we dit collectief oppakken?

In september is een tweede informatie avond met dezelfde opzet. De informatie uit beide avonden vormt de basis voor de inrichting van het kenniscentrum.

In de stadsdeelcommissie Enschede Noord van 27 september wordt de voortgang van het nader onderzoek in de 5 onderzoeksgebieden gecommuniceerd en de resultaten van het onderzoek grondwaterproblematiek in Lonneker.

Aanmelden

Mensen die zelf een actieve bijdrage willen leveren aan het vormgeven van dit kenniscentrum kunnen zich aanmelden via bodeminfo@enschede.nl.